dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Ny Miljøminister

news_image
Kirsten Brosbøl (S) er udnævnt til Miljøminister

DONG Energy frasælger 50 procent af sin andel i havmølleparken London Array 1 til Caisse de dépôt et placement du Québec

DONG Energy har i dag indgået en aftale om salg af halvdelen af sin 50 procents andel i havmølleparken London Array 1 med en samlet kapacitet på 630 MW til La Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse). Den samlede salgspris er GBP 644 mio. (cirka DKK 5.800 mio.)

Brug af majs og energiafgrøder til biogas falder

Biogasanlæggene satser mere på husdyrgødning og rest- og affaldsprodukter frem for majs og energiafgrøder, som ikke anses for at være bæredygtig

Indvinding af råstof ødelægger det unikke miljø i Øresund

news_image
Indvinding af sand og andre råstoffer i Øresund har forårsaget uro og store protester fra miljøorganisationer, erhvervsfiskere, lystfiskerfartøjer, sportsfiskere og andre som nyder gavn af den fantastiske og uspolerede havbundsnatur i Øresund. Ikke mindst ser havbiologerne med bekymring på udviklingen

Fritz Schur forlader posten som formand for DONG Energy A/S

Folketingets Finansudvalg har godkendt den endelige gennemførelse af investeringsaftalen mellem den danske stat, DONG Energy, Goldman Sachs, Arbejdsmarkedets Tillægspension, PFA samt minoritetsaktionærer

Aftalen om kapitaludvidelse i DONG Energy godkendt af Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg har i dag godkendt aftalen om kapitalindskud i DONG Energy på ca. 13 milliarder kroner. Indskuddet kommer dels fra nye investorer ATP, PFA, og Goldman Sachs, og dels fra eksisterende mindretalsaktionærer, SEAS-NVE, SYD ENERGI, Insero Horsens og Nyfors Entreprise. Alle nødvendige myndighedsgodkendelser for at kunne gennemføre aftalen foreligger derme

E.ON og Haldor Topsøe samarbejde sparer fjernvarmekunder 2.000 kr. årligt

Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, indviede tirsdag Haldor Topsøe A/S og E.ON Danmark A/S fælles cleantech satsning, hvor E.ON aftager overskudsvarme fra Haldor Topsøes produktion af katalysatorer. Samarbejdet leverer mere bæredygtig og billigere varme til fjernvarmenettets cirka 1.700 kunder i Frederikssund, der gennemsnitlig sparer 2.000 kr. på den årlige varmeregning

Kunstgræs til genbrug

news_image
En ny teknologi for genbrug af kunstgræs har set dagens lys. Re-Match hedder virksomheden, der står bag udviklingen af en rensnings- og separationsteknologi, der for første gang nogensinde gør det muligt at genbruge 99,9% af brugte kunstgræsbaner. Virksomheden opfører sit første anlæg i Danmark i oktober, men det er allerede nu muligt at indlevere brugt kunstgræs

10 gange flere bruger frie geodata

På ét år er antallet af brugere på Miljøministeriets Kortforsyning mere end tidoblet, og der er stor efterspørgsel på de frie geodata i det private erhvervsliv

Udstillere vil fordoble Kloakmessen i 2016

news_image
Danske Kloakmestre scorer gigantisk succes med at flytte messen til Fredericia

Regeringen vil oprette et klimaråd

Danmark er i gang med at omstille til et lavemissionssamfund. I 2050 er visionen et fossilfrit samfund. En klimalov med et tilhørende klimaråd skal sikre, at udviklingen sker i det rigtige tempo og lever op til regeringens økonomiske mål

Flere end 125.000 danskere siger nej til salg af Dong

Omkring 125.000 har underskrevet en protest mod regeringens planer om at sælge dele af Dong til Goldman Sachs. (søndag aften).

Naturoplevelser skal skabe vækst i turismen

news_image
Miljøminister Ida Auken opfordrer turisterhvervet til at blive bedre til at bruge den statslige natur til at skabe omsætning og arbejdspladser

Lidegaard: Godt udspil fra Kommissionen

Det er glædeligt, at EU-Kommissionen lægger op til en reduktion af CO2-udledningen på 40 procent. Det siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard efter, at Kommissionen har fremlagt sit udspil til en fælles klima- og energipolitik frem mod 2030. Det er også positivt, at Kommissionen spiller ud med et bindende mål for vedvarende energi – dog kunne ambitionerne være større

Kortlægning af energiforbrug i virksomheder

Energistyrelsen indhenter nu tilbud på opgaven med at kortlægge energiforbruget i virksomheder

Klimaet er i klemme i EUs top

Klimakommissær Connie Hedegaard kæmper for at få EU-tilslutning til ambitiøs klimamål

Superpuljen støtter tre grønne kommuner

Ærø, Høje Taastrup og Bornholm får i alt 6 mio. kroner fra regeringens og Enhedslistens grønne superpulje, fordi de går i front på den grønne omstilling og viser, hvordan kommuner bedst reducerer CO2 udledningen

Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før

Arbejdstilsynet er blevet bedre til at afsløre dårligt arbejdsmiljø, men de stigende afgørelser kan også tyde på, at arbejdspladserne er pressede

SEAS-NVE investerer 1,4 milliard kroner i DONG Energy

I forbindelse med DONG Energys igangværende kapitaludvidelse har SEAS-NVE besluttet at investere 1,4 milliard kroner. Dermed fastholder SEAS-NVE sin ejerandel på over 10 procent i DONG Energy

Nye danske ambassader giver adgang til 300 millioner flere mennesker end hidtil

Udenrigsministeriet har lanceret den største reform og modernisering af den danske udenrigstjeneste i nyere tid. Hovedpunkterne i reformen er, at Danmark åbner fire nye ambassader og et handelskontor. Som konsekvens heraf lukkes en række repræsentationer, særligt i Europa. Desuden styrkes tilstedeværelsen i bl.a. flere vækstlande og EU’s beslutningscentre

Metroen starter helt forfra med sikkerheden

Sikkerhedstræningen bliver nulstillet, siger arbejdsmiljøchef efter stigning i antallet af arbejdsulykker

Grundfos og grossister går sammen om genbrugskoncept

news_image
Grundfos og to af landets største vvs-grossister, Brødrene Dahl og Sanistål, går sammen om indsamling og genanvendelse af gamle, udtjente cirkulationspumper. Projektet giver arbejde til medarbejdere med nedsat arbejdsevne hos Grundfos i Bjerringbro, hvor 90 % af materialerne i de gamle pumper genanvendes

19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning i kommunerne

12 projekter skal dele de 19 mio. kr. i puljen for strategisk energiplanlægning i kommunerne, som blev aftalt i energiaftalen fra 2012. Projekterne skal fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder

Historisk kortlægning afslører ny natur

Danmarkshistoriens mest omfattende samlede registrering af beskyttede naturområder afslører både ny natur og mulige lovovertrædelser

2013 var et rekordår for dansk vindkraft

Aldrig før har Energinet.dk indpasset så store mængder vindkraft i elsystemet som i 2013, og aldrig før har vindmøllerne på en enkelt måned produceret, hvad der svarer til mere end 50 pct. af danskernes elforbrug

Danmarks første gasdrevne lastbil er nu på farten

news_image
Danmarks første gasdrevne lastbil ruller nu ud i Skives bytrafik som et synligt bevis på, at tunge køretøjer sagtens kan være grønne. Lastbilen er specialbygget til kommunen og produceret af Iveco, der i november 2013 modtog en europæisk pris for bæredygtig transport

Ny milliardaftale om klimainvesteringer

Pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse samt Dansk Vækstkapital og IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande har i dag indgået aftale om at indskyde i alt 1,2 mia. kr. i Klimainvesteringsfonden, der forventes at medvirke til investeringer for 8 – 9 mia. kr. i udviklings- og vækstlande. Fonden skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast

Vestjysk bioraffinaderi vil skabe 1000 job

Maabjerg Energy Concept venter fortsat på de optimale politiske rammevilkår for produktion af 2G bioethanol

Kun mulighed for få stenrev i Danmark

Stenrev er kun mulige at placere i Limfjorden og et par af de østjyske fjorde. Først om flere år og en stor millioninvestering vides det, om stenrevene faktisk har en effekt

Hedegaard: Vi lægger stadig arm om klimamål

To uger inden EU-Kommissionen fremlægger sit udspil til klima- og energimål for 2030, er der stadig interne kampe om, hvor forslaget skal lande. Især vedvarende energi er der uenighed om, fortæller klimakommissær Connie Hedegaard

SOLUM GRUPPEN ÆNDRER PROCEDURER FOR AT UNDGÅ LUGTPROBLEMER

Solum Gruppen ændrer procedurer og vil fremover sige nej til kommuner, som ønsker at borgernes haveaffald lægges direkte ud på marker, uden at have været igennem en kontrolleret komposteringsproces. Samtidig afviser Solum Gruppen at være primær kilde til de aktuelle lugtgener i Roskilde

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg