dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Udskiftning af gamle pumper er en god forretning

news_image
De nye lejere af en kontorbygning i Silkeborg havde en klar fornemmelse af, at en renovering af ejendommen ville medføre store energibesparelser. Den fornemmelse viste sig at holde stik. Det viste sig nemlig, at der var markante besparelser at hente ved at udskifte de gamle cirkulationspumper med MAGNA3-pumper fra Grundfos. Beregningerne blev udført af VVS-virksomheden Henning Mortensen a/s - en veletableret silkeborgvirksomhed med 100 ansatte

Energisystem uden fossile brændsler er teknisk muligt

Energistyrelsen offentliggør en energiscenarierapport og fem delanalyser om fremtidens energisystem og de udfordringer, der skal håndteres frem mod 2050 i takt med, at de fossile brændsler udfases og erstattes af vedvarende energi

Danske virksomheder skal have bedre hjælp til at udfase skadelig kemi i alt fra møbeltekstiler til maling

news_image
Miljøminister Kirsten Brosbøl sætter nu gang i et nyt partnerskab, der skal hjælpe virksomhederne med at skifte skadelig kemi i deres produkter ud med miljøvenlige alternativer

Helveg: Flot pris til bornholmske frontløbere

Det bornholmske EcoGrid-projekt er blevet hædret som et af de bedste projekter i verden til at involvere almindelige forbrugere i fremtidens energisystem. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at Danmark kan gå foran i udviklingen af intelligente elnet

Blødt vand vil spare københavnerne for millioner

Hovedstadens Forsyningsselskab, Hofor, vil forbedre vandkvaliteten i otte københavnske kommuner. Det blødere vand vil spare hovedstadens hustande for 228 millioner kroner årligt

Vandselskaber skal levere rent vand mere effektivt

Som en del af vækstpakken vil regeringen effektivisere vandsektoren for hundredvis af millioner, uden at det går ud over drikkevandets kvalitet, siger miljøminister Kirsten Brosbøl

Uden vand – ingen øl

news_image
Carlsberg har fremtidssikret vandforsyningen på bryggeriet i Fredericia. Om 4½ år er investeringen tjent hjem gennem energibesparelser, og en driftssikker løsning med solid service lige om hjørnet er klar til at sikre danskernes leverance af øl fra Carlsberg og Tuborg i fremtiden – også hvis produktionen kræver mere end 350 m3 vand i timen

Brosbøl: Ulovlig import af gift skal stoppes

12 procent af de husejere, der sidste år købte myregift eller andre hverdagsgifte, har taget dem med hjem over grænsen. Det kan være skadeligt for miljø og sundhed, og derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl have sat en stopper for den ulovlige import

Nordisk kvalitetsstempel til Randers Kommune

news_image
Med udmærkelsen Nordic Green Space Award kommer Fladbro Skov og Dyrehave i Randers Kommune i fornemt selskab med ni andre skandinaviske parker og grønne områder. Randers Kommune får overrakt prisen ved et arrangement søndag den 11. maj, hvor man også kan tage en tur i svævebanen, prøve at skyde med bue eller gå på GPS-skattejagt

Grundvand spiller hovedrolle under Eurovision Song Contest

news_image
Der er frisk, dansk grundvand til både de optrædende og gæsterne til årets internationale Melodi Grand Prix i København

Vi skal nedbringe energiforbruget i vores bygninger

Krav til vinduer og andre byggematerialer, bedre rådgivning af boligejerne og en forbedret energimærkningsordning skal være med til at begrænse energiforbruget i vores bygninger. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen præsenterer i dag 21 konkrete initiativer, som forventes at kunne reducere energiforbruget til varme i eksisterende bygninger med 35 pct.

Mere end den rene luft

news_image
Jimcos patenterede UV-C-teknologi, som er tildelt EU’s miljøpris, anvendes i alle slags virksomheder og institutioner – bl.a. til at skabe bedre indeklima, forebygge ildebrande og sygefravær, reducere smittefare samt fjerne dårlig lugt

Stor vækst i Danmarks eksport af energiteknologi

Danmarks eksport af energiteknologi steg samlet knap 11 pct. til 67,6 mia. kroner i 2013, mens eksporten af grøn energiteknologi steg med hele 17,6 pct. Det viser tal fra den eksportopgørelse, som DI Energi og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet lancerer i dag

Danish Crown sparer energi med Grundfos kølemiddelpumpe

news_image
I sammenligning med andre kølemiddelpumper reducerer den intelligente Grundfos RC-pumpe ifølge Grundfos strømforbruget med op til 32 %, hvilket gør en vigtig forskel for Danish Crown

Kina vil lære af de danske erfaringer indenfor energi

Kina, der er verdens mest energiforbrugende land, vil trække på de danske erfaringer og kompetencer inden for energieffektivisering. Danmark og Kina har i dag indgået en ny samarbejdsaftale på energiområdet. Samtidig er to eksisterende samarbejdsaftaler med de kinesiske energimyndigheder blevet forlænget

Konferencecentret KolleKolle i Nordsjælland reducerer sin CO2 udledning med 200 tons om året

news_image
Konferencecentret KolleKolle ejes af Landbrug & Fødevarer og ligger i naturskønne omgivelser i Furesø Kommune 20 minutters kørsel nord for København. Konferencecentret tog allerede beslutningen om at arbejde aktivt og vedvarende med miljø- og energi fremmende tiltag tilbage i 1996. Her modtog konferencecentret som et af de første i Danmark miljøcertificeringen Den Grønne Nøgle. I dag 16 år efter kan KolleKolle fremvise signifikante reduktioner på vigtige energiområder; som el, vand og gas. I dag reducerer k…

Brosbøl åbner for afdragsfrie lån til forureningsramte boligejere

Miljøminister Kirsten Brosbøl giver nu en håndsrækning til boligejere, der venter på at få renset deres forurenede grund. De kan få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme

Nu skifter de første naturgaskunder til grøn biogas fra gylle

De første danske naturgaskunder er nu gået over til opgraderet biogas lavet på gylle. For en mindre ekstra betaling køber kunderne biogascertifikater, som betyder, at en given mængde naturgas erstattes af CO2-neutral biogas i naturgasnettet

FN's klimapanel: Lad olie og kul ligge i jorden

Verden er på katastrofekurs, hvis vi bruger alle reserver af fossile brændsler, fastslår FN's Klimapanel

Deloitte rapport bekræfter FVD’s analyse om forbrugerejede vandværker

FVD hilser Deloittes evaluering af vandsektorloven velkommen. Deloitte dokumenterer, at vand fra de for-brugerejede vandværker er væsentligt billigere end vand fra kommunalejede vandværker

Brug solen til at holde bygningen kold

Energi Nord, Gaia Solar, Dansk Varmepumpe Industri og Seluxit er gået sammen med Aalborg Universitet og Nordjyske Ejendomme om at udvikle et fuldt soldrevet anlæg til nedkøling af bygninge

Miljøminister er klar med forvaltningsplan for ulve

news_image
Miljøminister Kirsten Brosbøl sender nu sit bud på en forvaltningsplan for ulv i høring. Planen gør det klart, hvordan vi i fremtiden skal håndtere ulv i dansk natur

Miljøminister: Dansk vand skal ikke privatiseres

Dansk vand forbliver på danske hænder. Det slog miljøministeren fast inden hun deltog i møde om en mulig privatisering

Regeringen indleder arbejdet med en olie- og gasstrategi

Regeringen har besluttet at begynde arbejdet på en olie- og gasstrategi i samarbejde med branchen. Strategien skal sikre, at vi effektivt udnytter olie- og gasressourcerne i Nordsøen – til glæde for det danske samfund

Vandråd får 696 millioner kroner til at forbedre danske vandløb

Miljøministeren overrækker i dag 23 vandråd en spiseseddel over virkemidler til forbedring af vandmiljøet og en ramme på 696 millioner kroner

Nye lastbildæk sænker brændstofforbruget

news_image
Hvis du står og skal have nye trækdæk til din lastbil, er det måske værd at overveje at svinge ind forbi Euromaster. Dækkæden lancerer nemlig to nye dæktyper fra Pneu Laurent, der sænker brændstofforbruget og har længere levetid

Ny global aftale om at mindske luftforureningen fra skibstrafikken

Efter mange sværdslag er verdens søfartsnationer i dag nået til enighed om at reducere luftforurening fra skibstrafikken. Skibe der sejler i særligt udpegede kontrol områder skal allerede fra 2016 leve op til skrappe krav til udledninger af kvælstofforbindelser - de såkaldte NOx'er

Cirkulære forretningsmodeller giver lukrativ bygge-business

news_image
Selv om Eurotag er en mindre spiller i dansk byggeri, er tagpapleverandørens grønne ambitioner skyhøje. Virksomheden har bl.a. som en del af erhvervsinitiativet Rethink Business implementeret Cradle to Cradle-filosofien i sin forretning

To nye priser til PensionDanmark for grønne investeringer

Det internationale tidsskrift Environmental Finance har givet PensionDanmark to priser i den årlige uddeling af ”awards” for investeringer inden for klima, energi og miljø. PensionDanmarks topchef får prisen som ”Environmental Finance Personality of 2013”, og investeringen i det engelske biomassekraftværk Brigg får prisen som årets investering i bioenergi

Dyster rapport om fremtidens klima

Hvis ikke det lykkes at bremse udledningen af drivhusgasser, vil klimaændringerne ramme kloden hårdt. Det viser en rapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, der i dag er blevet offentliggjort i Japan

Mads Nipper bliver ny koncernchef for Grundfos

news_image
Mads Nipper bliver ny koncernchef i Grundfos. Han kommer fra en stilling som Executive Vice President i LEGO

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg