dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Skrappere miljøkrav til brændeovne skal give renere røg

Nye brændeovne må kun udlede halvt så mange sundhedsskadelige partikler. Danmark strammer dermed kravene, der i forvejen er blandt de skrappeste i Europa

Historisk naturfond begynder arbejdet

Den Danske Naturfond med en startkapital på 875 mio. kroner begynder nu sit arbejde med at forbedre naturen i Danmark. Den samlede bestyrelse er udpeget og har holdt sit første møde

Brosbøl: Tøjbranchens regning til miljøet skal ned

Det slider voldsomt på miljøet at producere tøj og andre tekstiler. Derfor starter miljøminister Kirsten Brosbøl nu et nyt partnerskab, der skal komme med løsninger til en mere miljøvenlig tekstilproduktion

EU-Kommissionen trækkes i retten for kemi-nøl

EU-Kommissionen er blevet trukket i retten for at sylte lovgivning for hormonforstyrrede stoffer. Danmark går nu ind i sagen, og miljøminister Kirsten Brosbøl vil presse på for, at EU vedtager fælles regler

Dansk fjernvarme-know-how inspirerer Tyskland

Delstaten Baden-Württemberg efterspørger Danmarks erfaringer med fjernvarme og energieffektivitet for at kunne nå sine ambitiøse klimamål. Ny samarbejdsaftale stiller dansk viden til rådighed og styrker derigennem danske virksomheders eksportmuligheder

Dansk SMV lancerer global fond til gavn for udviklingen af unge talenter i ulande

news_image
Efter adskillige års samarbejde med universiteter og internationale udviklingsprogrammer med fokus på bæredygtig ledelse har den danske SMV, Phoenix Design Aid A/S (PDA) nu udvidet sine CSR-aktiviteter til at omfavne det globale niveau. Således lancerer virksomheden nu fonden ’PDA Foundation A/S’, som tager form af et struktureret og globalt talentudviklingsprogram, baseret på mentorskab og sponsorater. Fondens fokus er at udvikle unge talentspirer bosat i ulande

EU vil jagte svovlsyndere på havet

Brændstof til skibe skal kontrolleres bedre. Det har EU netop vedtaget. Det sker for at sikre, at skibsfarten overholder nye regler for svovl, der skal give renere luft i Europa. Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder sig over beslutningen

Samarbejde med forskere giver CP Kelco ny gevinst

news_image
Ventetid reduceres fra flere døgn til 30 minutter, når virksomheden tager nyt analyseudstyr i brug

Tunnelfaskiner rummer store mængder nedbør

news_image
Voldsomme oversvømmelser vidner om, at der skal tænkes nyt, når det drejer sig om afledning af skybrudsnedbør

Klimaministeren på besøg i Carlsberg Byen

news_image
Klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, har været på besøg i Carlsberg Byen for at se nogle af de bæredygtige tiltag i bydelen, hvor byggematerialer blandt andet genanvendes med store CO2-besparelser til følge

Varmt 2014 kan give naturgaskunderne en besparelse på ca. 2.100 kr.

Når de ca. 400.000 danske naturgaskunder får en årsopgørelse over deres forbrug, vil regningen formentlig blive lavere end normalt. 2014 har nemlig været usædvanlig lun

Ny solcelleløsning til røde tegltage

news_image
Det EUDP-støttede udviklings- og demonstrationsprojekt Building Adapted Solar Energy, der adresserer det store potentiale for integration af solenergi i bymiljøer, skal udvikle en solcelleløsning til røde tegltagsejendomme

Vindmøller slog rekord i 2014

news_image
De danske vindmøller leverede i 2014, hvad der svarer til 39,1 procent af danskernes elforbrug. Det er ny rekord

Energiforbruget faldt i de tre første kvartaler af 2014

Det faktiske energiforbrug faldt med 5,8 pct. i de første tre kvartaler af 2014 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 4,8 pct.

Brosbøl støtter nye affaldsprojekter i kommunerne med 18 mio. kroner

Miljøministeriet har uddelt 18 mio. kroner til at styrke genanvendelsen af husholdningsaffald i kommunerne. Kirsten Brosbøl glæder sig over et væld af gode ansøgninger fra hele landet

Landmænd sprøjter mindre

Ny statistik viser, at der i 2013 blev købt og brugt færre sprøjtemidler end året før. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil have forbruget endnu længere ned. Målet er at sænke belastningen fra sprøjtemidler med 40 procent i 2015 sammenlignet med 2011

I kolonihaven gror der blåmuslinger og tang

news_image
Der er stigende interesse for at dyrke og tilberede lokale, sunde og bæredygtige råvarer, og den tendens vil fire Limfjordskommuner gerne søsætte. Med støtte fra Nordea-fonden på 5,5 mio. kr. etablerer de derfor fire maritime kolonihaver i Limfjorden, som skal give privatpersoner mulighed for at dyrke tang, blåmuslinger og andre skaldyr til eget forbrug

Ny undersøgelse om danskernes holdning til madspild:

Supermarkedernes overskudsmad bør gå til hjemløse

1200 nye elbiler på danske veje

Biler, der kører på el og brint, får nu ekstra medvind. Energistyrelsen uddeler i dag ca. 31 mio. kroner til projekter, der fremmer udbredelsen af elbiler og støtter et landsdækkende netværk af brinttankstationer – som det første land i verden

Overvågning af skibsfart giver stor klimagevinst

Ejere af skibe i EU på over 5000 bruttoton skal fra 2018 overvåge energiforbrug, CO2-udledning og energieffektivitet. Det vil spare klimaet for næsten 56 mio. ton CO2 frem mod 2030

Danmarks varmeste år

news_image
Klimaændringerne er en realitet: 2014 bliver uden sammenligning Danmarks varmeste år nogensinde. Temperaturen bryder igennem den magiske grænse på 10 grader i gennemsnit

Brosbøl: Vigtigt skridt i kampen mod hormonforstyrrende stoffer

Efter dansk initiativ lægger EU mere pres på udfasning af en af de værste og mest udbredte ftalater. Samtidig har EU-landene betrådt nyt land ved for første gang at anerkende fire stoffer som hormonforstyrrende for mennesker

Energistyrelsen medstifter af et ambitiøst analysearbejde for en grønnere energiforsyning i Kina

Energistyrelsen har i dag været med til at lancere et omfattende samarbejdsprogram om scenarieanalyser af den kinesiske energiforsyning. Lanceringen fandt sted i den kinesiske hovedstad Beijing og programmet ”Maximising RE in the energy system as part of China's energy revolution” skal give de kinesiske politiske beslutningstagere bud på, hvordan Kina foretager en omfattende omstilling af den kinesiske energiforsyning – så grøn energi fortrænger den nuværende kulbaserede og forurenende forsyning

Kommuner og vandråd har leveret varen

Kommuner og 23 lokale vandråd har givet forslag til, hvordan man får mest miljø for pengene i de danske vandløb

6,6 mia. kroner til renere vand og bedre natur

I dag har miljøminister Kirsten Brosbøl præsenteret en vand- og naturindsats for næsten syv mia. kroner. Indsatsen vil give renere vand og bedre natur lige fra Skagens Gren til Det Sydfynske Øhav

Nu kan folk med elbiler køre nemt og hurtigt på juleferie

news_image
Transportministeren og klima,- energi- og bygningsministeren åbnede i dag de første hurtigladere til elbiler langs motorvejsnettet

Helveg: COP20 baner vejen for klimaaftale i Paris

Efter 2 ugers intense forhandlinger er der enighed om en aftale. Aftalen er et skridt på vejen til Paris, hvor en global klimaaftale efter planen skal vedtages i december 2015

Miljøministeren sikrer beskyttelse af fremtidens drikkevand

news_image
Regeringen sikrer 227 mio. kroner til opgaven med at kortlægge grundvandet. Dermed kan nye drikkevandsboringer beskyttes

Miljøministeren skrotter planlagt P-afgift i naturen

Naturstyrelsen har varslet, at 19 strande og naturområder skulle have parkeringsafgift fra foråret. Men Kirsten Brosbøl sløjfer nu planerne

Nyt lovforslag sikrer billige boliger i hele byen

Med låneramme og planlovsændringer får de store kommuner et længe efterlyst redskab til at sikre byer med boliger til alle

Rapport: Danmarks klimapolitik er verdens bedste

Rapport giver Danmark topplacering for klimavenlig energipolitik

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg