dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

DONG Energy overtager amerikansk udviklingsprojekt inden for offshore vind

DONG Energy har indgået aftale med RES Americas Developments Inc. (RES) om at overtage rettighederne til det mere end 1000 MW store udviklingsprojekt ud for Massachusetts' kyst, som RES tidligere er blevet tildelt

E.ON giver elbilister gratis hurtigladning i påsken

Fra onsdag den 1. april og påsken over – kan danske elbilister lade gratis ved energiselskabet E.ONs 13 hurtigladere langs motorvejsnettet mellem København og Århus – samt ved Farøbroen

Brosbøl indfører årlige lofter over råstofindvinding på havet

Miljøministeren sætter nu begrænsninger for, hvor store mængder råstoffer, der må hentes på havet hvert år. Det skal forhindre, at havbunden overudnyttes.

DONG Energy tildeler målerkontrakt til Kamstrup

Gør klar til at udskifte cirka en million elmålere

Europa skal sænke luftforureningen

Nu begynder forhandlingerne om EU's nye mål for luftforurening. Danmark støtter processen og glæder sig over udsigten til renere luft i Europa

Brosbøl vil undersøge skadelig kemi i børneværelset

news_image
Nyt projekt skal give svar på, om den cocktail af kemiske stoffer, børn bliver udsat for fra legetøj og andre produkter i børneværelset, til sammen kan være skadelig

Klima og natur går hånd i hånd

Én, to, mange nok gør en forskel. Danmarks Naturfredningsforening har siden 2007 indgået frivillige aftaler med 77 af 98 danske kommuner om årlige reduktioner af drivhusgasser. Det er en flot indsats, og derfor indstiller jeg nu Danmarks Naturfredningsforening til Nordisk Råds natur- og miljøpris 2015

Det offentlige kan nu nemt vælge miljømærkede varer

Offentlige indkøbere får fremover langt nemmere ved at vælge miljømærkerede varer, når de køber alt fra rengøringsmidler til møbler og papir. Et forslag til en ny udbudslov giver dem nu muligheden

Nu kan private husstande søge om forhøjet støtte til solceller

Private solcelleejere kan fra i dag kl. 10 og frem til 31. maj ansøge Energinet.dk om forhøjet støtte indenfor en pulje på i alt 60 MW

Bæredygtige huse bliver bygget af tang og tomatstængler

Nu bygges Det Biologiske Hus, der skal vise, hvordan man kan bruge restprodukter som tang, halm og tomatstængler til at bygge bæredygtige boliger med sund økonomi.

Ny metode giver mere retvisende billede af virksomhedernes elpriser

En ny undersøgelse viser, at den nuværende statistik over virksomhedernes elpriser har undervurderet priserne i 1. halvår 2014 med 3-8 øre/kWh, bl.a. fordi der ikke tages højde for brug af fastpriskonktrakter. De danske elpriser er dog stadig lavere end gennemsnittet i EU. Fremover ændres opgørelsesmetoden, så priserne bliver mere retvisende

Unge og gamle skal sammen skabe grønne jobs

Miljøminister Kirsten Brosbøl sætter gang i pilotprojekter, hvor unge sammen med erfarne akademikere skal skabe grønne jobs og forbedre miljøet

Ny strid på varmefronten: Danmarks største gasselskab trækker Energiklagenævnet ind i ny fjernvarmesag

Kun få uger efter at HMN Naturgas I/S under stor bevågenhed i energibranchen besluttede at trække Energiklagenævnet for domstolene i en sag om fjernvarme i Helsingør, blander gasselskabet nu nævnet ind i en ny sag. Denne gang er det et fjernvarmeprojekt i Skive, der nu ender på bordet hos Energiklagenævnet

Danmark får billigere strøm fra havvindmøller

Med en pris på 77,0 øre pr. kWh. vil den kommende havvindmøllepark Horns Rev 3 levere strøm langt billigere end andre havvindmølleparker i både Danmark og udlandet.

Danskernes drikkevand skal beskyttes bedre

Der skal udpeges særlige beskyttelseszoner omkring alle vandboringer i Danmark. Her skal kommunerne kunne forbyde brugen af sprøjtemidler. Det er et af initiativerne fra miljøminister Kirsten Brosbøl, der skal bidrage til fremtidssikringen af danskernes drikkevand

Brosbøl: Vismændene siger, at vi ikke bør slække på vandmiljøindsatsen

Det Miljøøkonomiske Råd slår i deres nye rapport fast, at det kan blive dyrt at slække på kravene til landbrugets udledning af kvælstof. Bedre regulering kan til gengæld gøre indsatsen billigere. Regeringen er enig i en del af anbefalingerne

Vandet i danske farvande er det klareste i 24 år

Vandet i fjorde og åbne farvande bliver langsomt mere klart. Det viser den seneste NOVANA-rapport, som er baseret på tusindvis af målinger i den danske natur og vandmiljø

Danmarks første Klimaråd er klar til at gå i gang

Klima-, energi- og bygningsministeren har nu fundet det hold af klimavismænd, der udgør det nye Klimaråd. Rådet vil fremover spille en central rolle i den danske klimapolitik

RUC sparer 5 mio. kr. på el og varme om året

Et stort solcelleanlæg, avanceret fjernvarmestyring og LED-belysning er blandt de tiltag, der vil barbere næsten en fjerdedel af Roskilde Universitets (RUC) energiforbrug

Blåt stempel til PP og PE

news_image
TEPPFA dokumenterer, at rør i PP/PE har en holdbarhed på mindst 100 år

Uklare retningslinjer skaber usikkerhed om grønne tage

news_image
De mange forskellige retningslinjer vedrørende montering af grønne tage gør det svært for både anlægsgartnere, arkitekter og producenter at finde fælles fodslag. Manglen på fælles regler skaber desuden udfordringer, når de grønne tage skal forsikres. Aktørerne påpeger derfor fordelen ved et samlet regelsæt på området, som kan skabe klare retningslinjer

Informationsmøde om Danmarks landeprogrammer på energiområdet

Hør om Energistyrelsens landeprogrammer og eksportinitiativer i Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Tyrkiet, Indonesien, Tyskland, Storbritannien og Maryland

Mange kommuner har fokus på energieffektivisering i virksomhederne

Af landets 98 kommuner har 62 kommuner energispareaktiviteter, der retter sig mod erhvervslivet. Mere end halvdelen af de kommuner, der har aktiviteter, forventer stigende aktivitetsniveau fremover. Det viser en ny undersøgelse fra Energistyrelsen

Ambitiøs klimaindsats frem mod 2020

Med aftalen om fordelingen af en pulje på kr. 151,9 mio. kr. til klimatiltag har regeringen, SF og Enhedslisten sikret, at Danmark gør en ekstra indsats for at leve op til de nationale klimamål. Puljen til klimatiltag er en del af aftalen for Finansloven for 2015. Med den samlede klimapakke fra finansloven barberer Danmark således op mod 500.000 ton af sin drivhusgasudledning i 2020

Millioner kan give nyt liv til Store Åmose

En aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten sikrer 45 mio. kroner til fx Store Åmose i Vestsjælland. Det vil skabe store arealer med ny natur, gavne klimaet og sikre historiske kulturskatte

Forhøjet støtte på vej til solceller og husstandsvindmøller

Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg søge om forhøjet støtte hos Energinet.dk fra den 11. februar 2015

Danske virksomheder vil undgå affald

Danske virksomheder vil ifølge en ny undersøgelse gerne tage hensyn til miljøet ved at undgå affald. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil støtte virksomhedernes grønne ambitioner for at styrke deres konkurrenceevne og besøger i dag virksomhed på Djursland

Grønland får nye landkort

Med en ny digital kortlægning af Grønland får verdens største ø moderne landkort, som kan understøtte en bæredygtig udvikling af samfundets aktiviteter og skabe større sikkerhed

Dit affald kan gøre dig lykkeligere

news_image
Ny rapport viser, at der er sammenhæng mellem, hvad du gør med dit affald, og hvor lykkelig du er. De, der sorterer affald, er tilsyneladende mere lykkelige end de, der ikke gør

Miljøminister: Vi skal bruge vores tøj i længere tid

Vores tøj ender alt for ofte i skraldespanden uden egentligt at være slidt op, og derfor går mange ressourcer unødigt tabt. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil med nyt initiativ have mode- og tekstilbranchen til at finde løsninger, der kan forlænge tøjs levetid

Det offentlige kan købe grønt ind og spare millioner

Ved at købe produkter med lavt forbrug af for eksempel el og vand kan det offentlige spare millioner hvert år og samtidig skåne miljøet. Nu har Miljøministeriet udviklet værktøjer til offentlige indkøbere, der kan beregne et produkts samlede omkostninger til både indkøb og forbrug

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg