dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Nyt kemi-samarbejde skal bane vej for nye miljøvenlige løsninger i danske virksomheder

Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer i dag et nyt partnerskab, hvor virksomheder, forskere og eksperter samarbejder om at udskifte problematiske stoffer i virksomhedernes produkter til gavn for vækst og beskæftigelse

Peter Birch Sørensen er Danmarks første Klimavismand

Formanden for Klimarådet er fundet. Den tidligere overvismand Peter Birch Sørensen behøver nærmest ingen præsentation: Han er uddannet cand.polit. Økonomiprofessor ved Københavns Universitet og tidligere cheføkonom ved Danmarks Nationalbank. Underviser for tiden i miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Formand for Produktivitetskommissionen 2012-2014 og tidligere formand for De Økonomiske Råd

Hver anden tænder forkert op i brændeovnen

news_image
Brændeovne er den største danske kilde til udledning af sundhedsskadelige partikler. Ny kampagne skal lære os at tænde brændet i toppen, så man fjerner op til 80 procent af partiklerne i optændingsfasen. Samtidig er miljøminister Kirsten Brosbøl på vej med skrappere miljøkrav

Til kamp mod legionella

news_image
114 legionellasmittede og 16 dødsfald i 2013 giver Danmark en europæisk bundplacering

Ny aftale baner vejen for vedvarende energi på store kraftværker

Kraftvarmeværker får fremadrettet flere støttemuligheder, hvis de omstiller til biomasse. Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 besluttet. Klima- energi- og bygningsministeren glæder sig over den politiske enighed, der baner vejen for en omstilling af de store kraftværker til biomasse og kan sikre virksomhederne stabile varmepriser

Håndsrækning til kraftvarmeværker kan give lavere varmepriser

Små decentrale kraftvarmeværker får nu en håndsrækning, der kan sikre bedre økonomi på værkerne og i sidste ende lavere varmepriser til forbrugerne. Energiforligskredsen har besluttet, at flere værker skal have bedre mulighed for at opstille små biomassekedler og lave store varmepumpeprojekter. Klima-, energi- og bygningsministeren glæder sig over beslutningen

Spildevandsslam kan skabe vækst og arbejdspladser

news_image
Et nyt forsøg skal hente fosfor ud af spildevandsslam. Dermed kan danske virksomheder i fremtiden måske slippe for at importere næringsstoffet, der globalt bliver en mangelvare. Miljøminister Kirsten Brosbøl ser stort potentiale i forsøget

Digital kvikskranke sætter skub i virksomheders vækst

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det enklere for flere end 5.000 virksomheder at få deres miljøgodkendelse. Et nyt lovforslag sikrer en hurtig og enkel sagsbehandling, der forkorter ventetiden for mindre miljøbelastende virksomheder

Aftale om oprensning i Esbjerg Havn

Der er indgået aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om at fjerne forurenet sand i Esbjerg Havn til gavn for både miljøet og havnen. Arbejdet går i gang allerede i 2015

BWSC og PensionDanmark opfører endnu et kraftværk i England

news_image
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og fonden Copenhagen Infrastructure I med PensionDanmark som investor fortsætter det succesrige joint venture og opfører nu sit andet biomassefyrede kraftværk i England. Investeringen i kraftværket ”Snetterton” er på 1,6 mia. kr.

Finanslov styrker udviklingen af grøn teknolog

Med årets finanslov fremtidssikrer regeringen, SF og Enhedslisten støtten til udvikling af miljøteknologi. Efterspørgslen efter de grønne støttekroner er stigende, og nu får Miljøministeriets pulje til miljøteknologi sin egen lov

Busser på biogas og naturgas vinder frem

news_image
Flere og flere steder i Danmark kører busserne på CO2-neutral biogas og naturgas i stedet for diesel. Udviklingen sker i takt med, at et stigende antal gastankstationer skyder op rundt om i landet. Antallet af gasbusser er nu oppe på 37 – og mindst 80 yderligere er på vej, oplyser HMN Naturgas I/S på baggrund af en ny kortlægning. Trods det nye boom er Danmark dog markant bagud i forhold til andre EU-lande såsom Tyskland, Sverige, Holland og Frankrig, viser tallene

Brosbøl samler miljøministre i kemi-opråb til nye kommissærer

Miljøminister Kirsten Brosbøl og syv af hendes europæiske ministerkolleger lægger på dansk initiativ pres på EU's nye kommissærer med et fælles brev, hvor de beder EU om at stramme op i forhold til arbejdet med at sikre forbrugerne mod skadelig kemi

Miljøminister: Sælg tryghed i stedet for skadelig kemi

Industrien skal fjerne skadelig kemi fra deres produkter. Både for at beskytte forbrugerne, men også for at stå stærkere i den internationale konkurrence. Sådan lyder opfordringen fra miljøminister Kirsten Brosbøl på Kemiens Dag

Afskedsreception for redaktør Jørgen Hermann

news_image
Spildevandsteknisk Forening inviterer nære samarbejdspartnere og andre med relation til Jørgen Hermann til at deltage i et festligt og fagligt farvel til den afgående redaktør for Spildevandsteknisk Tidsskrift

Finanslov sætter skub i den grønne omstilling

Med finanslov for 2015 vil regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti bringe Danmark tættere på målet om en 40 % lavere drivhusgasudledning i 2020. Finansloven indeholder initiativer til udbredelse af geotermi og varmepumper samt i alt 551,9 mio. kr. til klimatiltag fra 2015 til 2019

Ny supercomputer giver bedre vejrudsigter

news_image
Klimaet er under forandring. I en tid med hyppige skybrud og orkaner har danskerne brug for sikre og pålidelige vejrudsigter. Derfor investerer DMI nu i en supercomputer, der har omkring ti gange så stor regnekraft, som den man har i dag. Supercomputeren kommer til at stå i Island, hvor den skal køre på billig, grøn energi

Danmark skal have et smart energisystem

Det er nu fremtidens energisystem designes. Derfor inviterer klima-, energi- og bygningsministeren aktører fra energibranchen til en workshop om ”Smart Energy”. Formålet er at skabe den rette infrastruktur til et energisystem baseret på 100 procent vedvarende energi

Flere danskere skal vælge miljømærkede varer

news_image
Det nordiske miljømærke Svanen kan i dag fejre 25-års-fødselsdag. Mærket har været en bragende succes i Danmark, og antallet af svanemærkede produkter er mere end fordoblet på seks år. Men fødselaren har stadig masser af uudnyttet potentiale, mener miljøminister Kirsten Brosbøl

Danmark har gyldige vandplaner

I sidste uge blev vandplaner for perioden 2009-2015 vedtaget, offentliggjort og rapporteret til EU-Kommissionen. Dagens dom fra EU-domstolen om manglende vandplaner får derfor ingen konsekvenser

Sådan vil Danmark fremme eksport af dansk energiteknologi

Energistyrelsen og Eksportrådet har sammen med danske brancheorganisationer udarbejdet en handlingsplan for at sætte ekstra kraft bag samarbejdet med Tyskland, Storbritannien og Kina om grøn omstilling og fremme af eksport af dansk energiteknologi

Tre ministre vil bygge med gamle mursten

Klima-, energi- og bygningsministeren står sammen med miljøministeren og ministeren for by-, bolig- og landdistrikter i spidsen for en indsats, der skal sætte fokus på genbrug af gamle mursten i vores bygninger. Indsatsen er en del af et større initiativ for større genbrug og genanvendelse af byggematerialer

FN's Klimapanel advarer om voldsomme klimakatastrofer

Kloden risikerer uoprettelige klimaskader, hvis vi ikke hurtigt får CO2-udslippet ned, siger FNs klimapanel

Klimaminister om IPCC-rapport: Tvivlens tid er forbi. Handlingens tid er kommet

Med offentliggørelsen af ny rapport, slår FN’s klimapanel IPCC nu fast, at klimaforandringerne primært er menneskeskabte. Hvis vi ikke gør noget, stiger temperaturen med op til 4,8 grader i dette århundrede. Men vi kan stadig handle, og det er tilmed økonomisk overkommeligt, lyder det fra IPCC

Naturen skal være løftestang for socialt udsatte

news_image
Regeringen afsætter 15 millioner kroner til projekter, der kan give blandt andre utilpassede unge og de svageste grupper i samfundet bedre mulighed for at komme ud i naturen

Knowledge Cotton Apparel får årets miljøpris for grøn herrekollektion

Tøjproducenten Knowledge Cotton Apparel har udviklet en bæredygtig kollektion, hvor der er fokus på miljøet hele vejen gennem produktionen. Virksomheden bliver nu belønnet med Miljøministeriets CSR Environment-pris 2014

DONG Energy: Fortsat positiv udvikling - forventning til helåret styrkes

Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første 9 måneder af 2014

Danmark sender billig strøm til 480.000 i udlandet

Blæst betyder vindstrøm, og den danske blæst er så effektiv, at billig overskudsstrøm sendes til udlandet

Regeringen vil fylde havet med 1500 kæmpemøller

news_image
Danmark skal være fri for fossile brændstoffer i 2050, men vejen til målet er politikerne ikke enige om

Afgørelse i EU sikrer den grønne danske omstilling

Rasmus Helveg Petersen har opnået et gennembrud i drøftelserne med EU-Kommissionen om det danske PSO-system, idet Kommissionen nu har godkendt den danske løsningsmodel, som dækker perioden 2015-2016. Dermed kan hovedparten af de aftalte støtteordninger vedrørende sol- og vindenergi sættes i kraft. Samtidig kan de generelle PSO-lempelser på 9,8 mia. kr., der blev aftalt i vækstaftalen, gennemføres

Klimaminister ønsker mere bæredygtigt byggeri

Byggeriet har et højt ressourceforbrug og genererer 39 pct. af Danmarks samlede mængde affald. Mere bæredygtigt byggeri kan derfor være med til at løse nogle af de klimaudfordringer, verden står overfor. Men byggebranchen mangler i dag en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri er. Det vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu gøre noget ved

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg