dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Forbrugerne får ny kemikalie-vagthund

Regeringen og Enhedslisten sørger nu for, at forbrugerne får en ny kemikalievagthund. Den får navnet KemiWatch

Staten får mere energirigtigt byggeri med nyt OPP-projekt

Bygningsstyrelsen opfører nyt kontorhus på Kalvebod Brygge som et OPP-projekt, hvor bl.a. projektering, etablering, drift, vedligehold og finansiering er samlet i ét udbud. Der er tale om et af de største OPP-projekter i Danmark til dato. Klima-, energi- og bygningsministeren ser frem til at høste erfaringer med samarbejdsformen, som forventes at gavne både økonomien og energieffektiviteten

E.ONs vil lade elbiler langs motorvejen på 20 minutter

E.ON løfter nu sløret for typen af hurtiglader, som selskabet etablerer ved rastepladser langs motorvejene i løbet af det næste års tid. De første 13 hurtigladere vil være aktive allerede inden årets udgang. Til elbilmotorvejen har E.ON valgt en totalløsning fra ABB, som understøtter alle elbiler og ladetyper, og bringer ladetiden helt ned på 20-25 minutter for en opladning op til 80% af elbilens batteri. Med de nye hurtigladere reduceres rejsetiden i elbil på tværs af landsdelene betydeligt

Butikkers madspild fylder dagligt over 3.000 indkøbsvogne

Danske butikker smider over 150.000 ton mad ud hvert år, viser den første undersøgelse af madspildet i servicesektoren. Miljøminister Kirsten Brosbøl opfordrer butikkerne til for alvor at komme i gang med at forebygge madspild

Ny rapport om fremtidens klimaforandringer i Danmark

Ny rapport løfter sløret for fremtidens klimaforandringer i Danmark. Kraftigere storme, flere hedebølger og øget vandstand er blandt de fænomener, rapporten varsler om. Det er et fælles ansvar at undgå, at de voldsomste klimaændringer i rapporten bliver virkelighed, lyder det fra Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

Hold øje med BedreBolig

Om en uge søsætter Energistyrelsen en landsdækkende kampagne for BedreBolig. BedreBolig er en ny ordning, som gør det nemmere for boligejerne at energirenovere og tænke energiforbedringer med, når de ønsker at sætte deres bolig i stand

Papir på god isolering

news_image
Da Jim Lyngvild opførte sit og mandens drømmehus, vikingeborgen Ravnsborg på Fyn, var det med et stort ønske om at fylde hulmurene op med super isolering og dermed bruge færre penge på opvarmning af huset. Her 2 år efter byggeriet står færdigt, kan tallene gøres op, og det er ikke småpenge, der er sparet

Danmark satser på ambitiøse EU-klimamål

EU’s 2030-energi og klimapakke skal være ambitiøs og sende et stærkt signal om at EU vil have global klimaaftale i 2015. I dag indleder klima-, energi- og bygningsministeren slutspurten i forhandlingerne om 2030-målene. ”Danmark vil lægge et stort pres på resten af EU”, siger Rasmus Helveg Petersen

Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det forbudt at sprøjte og gøde Danmarks mest sårbare naturområder. Det skal give bedre vilkår for en del af landets mest værdifulde natur og sjældne dyr og planter

Miljøministeren klar med hjælp til dårligt stillede husejere

De økonomisk dårligst stillede husejere i det åbne land får nu bedre mulighed for at betale for bedre spildevandsrensning på deres ejendom

Ekspert: Investeringer i godt arbejdsmiljø betaler sig

Der er ikke nogen lette løsninger til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, forklarer seniorforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Brosbøl: Det skal koste at ødelægge naturen

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil hæve bødestraffen for at gøre skade på naturen, så Danmarks værdifulde natur og sjældne planter, insekter og vilde dyr bliver beskyttet bedre

Medvind til elbiler

news_image
Frygten for høj pris, begrænset rækkevidde og manglende viden gør, at mange danskere er tilbageholdne med at købe biler, der kører på el, brint eller gas. Derfor udbyder Energistyrelsen støtteordninger, der skal øge udbredelsen og kendskabet til de nye typer biler

Kirsten Brosbøl overtager ansvar for efterforskning af skifergas

Miljøministeren kommer Frederikshavns Kommune til undsætning. Spørgsmålet om efterforskning efter skifergas skal ikke længere løftes og afgøres af kommunen, men af Miljøministeriet

Erhvervslivet skal ind til byen

Virksomheder skal ikke altid henvises til udkanten af byerne. En ny metode til byplanlægning skal skabe synergi mellem erhvervslivet og bylivet

Helveg: Klimatopmøde vigtigt skridt mod en global klimaaftale næste år

Verdens regeringsledere viser konkret handling og udtrykker støtte til en ambitiøs klimaaftale i Paris næste år. Det var det klare signal fra klimatopmødet den 23. september i New York. Danmark viste handling bl.a. med et kommende bidrag på 400 millioner kroner til Den Grønne Klimafond

Danskerne får ny natur for 875 mio. kroner

Regeringen, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond er nu enige om, hvordan aftalen om Den Danske Naturfond føres ud i livet. Fonden bliver politisk uafhængig og selvejende med egen ny lov, der nu er sendt i høring

Miljøminister vil sikre børn mod farligt tøj

En tredjedel af tøjbranchen kender ikke reglerne for kemi i børnetøj. Det skal en ny kampagne ændre på

Klimaministeren hilser Rigsrevisionens beretning om solceller velkommen

news_image
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er glad for, at der er foretaget en grundig undersøgelse af statens støtte til solceller. Ministeren er samtidig tilfreds med de tiltag, som ministeriet har gennemført for at forebygge lignende situationer i fremtiden

Dansk-kinesisk energisamarbejde er en succes

Dansk knowhow om vedvarende energi og teknologi er i høj kurs i Kina. Derfor er Danmark lige nu i en unik position til at hjælpe Kina, verdens største CO2-udleder, i en grønnere retning. Til gavn for det globale klima og danske virksomheder

Lavere energiforbrug i første halvår af 2014

Det faktiske energiforbrug faldt med 8,9 pct. i 1. halvår af 2014 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 7,7 pct.

Miljøminister skærper kontrol med luftforurening fra skibe

Regeringen bruger nu syv mio. kroner til at skærpe kontrollen med skibes udledning af svovlpartikler. Kontrollen skal sikre fair konkurrence for rederierne og renere luft til danskerne

CO2-niveau steg til rekordhøjde i 2013

CO2-niveauet i atmosfæren steg sidste år i det hidtil hurtigste tempo, siger Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO

Kinas vandmilliarder skal skabe danske jobs

Kina vil investere én mia. kroner i vandteknologi dagligt. Det skal kunne mærkes i ordrebogen hos danske virksomheder. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil udbrede danske løsninger og møder i denne uge Kinas minister for vandressourcer for at aftale samarbejde om nye, konkrete projekter

Energi fra drikkevand varmer huse op

Koldt vand i hanerne og en besparelse i naturgas – det er et resultat, Morsø Forsyning er ret tilfredse med

Peugeot sætter strøm til Partner Van

news_image
Med den nye 100 % elektriske udgave af Partner Van, går Peugeot skridtet videre for at tilbyde sine erhvervskunder en mere bæredygtig mobilitetsløsning, der stadig rummer Partner Vans mange kvaliteter og forbedrede køreegenskaber

Rasmus Helveg ønsker snarlig løsning i problemstillingen om EU-kommissionens kritik af dansk PSO

Energistyrelsen har den 5. september 2014 modtaget EU-Kommissionens svar på drøftelserne om PSO-ordningen. EU-Kommissionen fastholder, at den eksisterende ordning er traktatstridig. Klima-, energi- og bygningsmininster Rasmus Helveg Petersen meddeler, at han personligt vil følge op over for EU's konkurrencekommisær

Glem myterne - sortér dit affald

To ud af tre danskere frygter, at affaldet bliver blandet sammen, når skraldebilen henter det. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil aflive myterne om affaldssortering

Medlemmernes havmøllepark ved Anholt fylder et år

news_image
Danmarks største havmøllepark, som PensionDanmarks medlemmer er medejere af, kan fejre sit første leveår med høj produktion

Gaia Solar åbner kontor i Dubai, UAE

Gaia Solar har siden 1996 leveret arkitektoniske solcelleløsninger til det skandinaviske marked. Virksomheden påbegyndte i 2013 et samarbejde med Eksportrådet om salg ud over Europa og har nu åbnet kontor i Dubai

Fortsat vækst hos Grundfos

news_image
Pumpekoncernen Grundfos har fortsat positiv salgsvækst, men valutakurser og pres på dækningsgrader trækker ned i indtjeningen. En revideret koncernstrategi skal skabe øget vækst og højere indtjening

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg