dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Danmark har fået sine første vandplaner

news_image
Ny plan for vandmiljøet vil give renere vand i åer, søer og langs kysterne med et rigere dyre- og planteliv

10 millioner kroner skal give nyt liv til stenrev

Regeringen har som en del af Naturplan Danmark afsat 10 millioner kroner til at genoprette et stenrev i Danmark. Stenrevet vil blive en oase for hundredvis af arter, hvoraf mange er truede i den danske natur

Minister kårer fremtidens klimajournalister

Grundskole- og gymnasieelever fra hele landet har i dag været til pressemøde i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet for at deltage i kåringen af vinderne af skrivekonkurrencen Nyheder fra en varm fremtid. Der er indsendt i alt 316 artikler, og interessen for at formidle viden om og løsninger på klimaområdet er opløftende, lyder det fra klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

Millioner klar til flere skove

Mere natur på vej til danskerne, efter Miljøministeriet har fået forlænget skovrejsningsordning fra EU

Lossepladser skal begraves

Alle EU-lande mister i dag en masse værdier, fordi affald ligger på lossepladser eller brændes af. Det vil Kommissionen gøre op med i et nyt affalds-forslag, som EU´s miljøministre i dag diskuterede på rådsmødet i Luxembourg den 28. oktober 2014

Virksomheder sætter kroner og øre på forurening

Med en ny type regnskaber sætter store virksomheder kroner og øre på deres samlede miljøbelastning. Novo Nordisk og IC Group var de første i Danmark, og nu vil også Arla og Mærsk Drilling bruge metoden. Miljøministeriet bidrager til at udbrede erfaringerne med de nye miljøregnskaber

Regeringen moderniserer krav til virksomheders miljørapportering

I dag lancerer erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og miljøminister Kirsten Brosbøl sammen en række nye initiativer, der moderniserer og forenkler virksomheders miljørapportering - og samtidig hjælper miljøvenlige virksomheder til at blive endnu grønnere

Danmarks natur får en 2020-plan

news_image
For første gang nogensinde har en dansk regering præsenteret en samlet, langsigtet og strategisk plan for Danmarks natur. Planen skal sikre ny og bedre natur til danskerne, og udstikker retningen for dansk naturpolitik frem mod 2020

Helveg om ny klimafremskrivning: ”Nu ved vi, at politiske mål virker”

Små biler og kæmpe vindmøller bidrager til, at Danmark er på vej til at opfylde et af verdens mest ambitiøse klimamål. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at de politiske målsætninger har haft deres effekt. Samtidig understreger ministeren, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050

LA: Miljøminister skal svare på beskyldninger om fusk i ministerium

Det er skandaløst, hvis Miljøministeriet vildleder befolkningen og Folketinget med falske tal om pesticider i grundvandet

Klimaforandringer bekymrer os alle sammen

Høj som lav, ung som gammel. Alle slags danskere bekymrer sig om miljøet - i hvert fald, når det kommer til klimaforandringer og global opvarmning. Det viser en Epinion foretaget for DR Nyheder

Connie Hedegaard får nyt job som formand for miljøfond

news_image
Den danske EU-kommissær Connie Hedegaard skal efter nytår være formand for en ny miljøfond

Verden venter på klimarapport fra København

I denne uge samles 600 internationale klimaforskere og delegerede i Danmark. De skal sætte de sidste punktummer i den femte rapport fra FN’s klimapanel IPCC om klimaets tilstand. En rapport, som ifølge klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen bliver afgørende for forhandlingerne om en global klimaaftale i Paris i 2015

Dyster rapport om dansk klima giver bange anelser om årlige oversvømmelser

news_image
- Vi er alle sammen temmelig chokerede, siger forsker om rapport om klimaforandringers konsekvenser i Danmark

Ekstreme oversvømmelser vil ske langt oftere i fremtiden

Flere, større og hyppigere oversvømmelser og nogle af Europas højeste skadesomkostninger. Ny rapport giver for første gang overblik for konsekvenserne for Danmark ved et ændret klima

Tænketank: Klimaaftale sender vigtigt signal

EU lægger pres på lande som Kina og USA, når det handler om klima. Og det er vigtigt, lyder det fra eksperter

Helveg: Byggeriets aftalesystem skal moderniseres

Byggeriet i Danmark er blandt verdens dyreste. Én væsentlig årsag er byggeriets over 20 år gamle aftalesystem, AB-systemet, der resulterer i et højt antal voldgiftssager og skræmmer udenlandske entreprenørvirksomheder fra at byde på ind danske bygge- og anlægsprojekter. Klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen sætter nu gang i en revision af systeme

Professor: Klimaaftale sender flot signal

Alene det at EUs stats- og regeringschefer kom i mål med en ny klimaaftale, er en succes, der sender et stærkt signal. Sådan lyder vurderingen fra klimaeksperten Katherine Richardson

Danmarks værtskab for IPPC plenarmødet

news_image
Verdens opmærksomhed vil være rettet mod Danmark, når København i oktober 2014 er vært for den formelle afslutning på den femte hovedrapport og færdiggørelsen af synteserapporten, som skal udgøre grundlaget for udviklingen af fremtidens klimapolitik – og for FN forhandlingerne om en global klimaaftale i 2015

Naturen på Skagens Gren skal reddes

Danmarks top bliver klippet, når Miljøministeriet sammen med Frederikshavn Kommune går i gang med at redde naturen på Skagens Gren

Planloven er sat under lup

KL og Miljøministeriet er gået i gang med at nærstudere planloven for uhensigtsmæssige barrierer. Udvalget afleverer anbefalinger i foråret 2015

Rekordstor interesse for oliejagt i Nordsøen

Energistyrelsen har modtaget 25 ansøgninger i 7. udbudsrunde fra olieselskaber, der vil søge efter olie og gas i Nordsøen. Det er flere ansøgninger end i de tidligere runder, der har været afholdt. Flere af selskaberne har ikke tidligere haft tilladelse i Danmark

Slut med uigennemskuelige priser for forurenet spildevand

Når et firma sender forurenet spildevand til renseanlægget skal de have en regning, der svarer til omkostningerne for rensningen

Vores tøj koster miljøet tre milliarder kroner om året

En ny type miljøregnskab sætter for første gang kroner og øre på den pris, miljøet betaler for vores tøjproduktion. Brug regnskabet til at gøre det bedre, lyder opfordringen fra miljøminister Kirsten Brosbøl

Brosbøl: Historisk aftale for klodens natur

Miljøminister Kirsten Brosbøl glæder sig over, at der er enighed om en international aftale, der sikrer midler til at standse tilbagegangen i klodens dyr og planter

Danmark markant bagud med CO2-fri biogas i forhold til nabolandene

Endnu et projekt med CO2-neutral biogas i naturgasnettet er nu en realitet herhjemme – og yderligere 10-15 projekter er på vej. Men trods nyt boom er Danmark bagud med grøn biogas i forhold til nabolandene. Både Tyskland, Sverige og Holland er markant længere fremme, viser tallene

Tilbagegangen for naturen skal stoppes

Miljøminister Kirsten Brosbøl sidder med i de afgørende forhandlinger ved FN's Biodiversitetskonference i Sydkorea. Her mødes miljøministre fra hele verden for at få realiseret en aftale om at standse tilbagegangen for naturen

Nye krav til brændeovne i Europa giver renere luft til danskerne

news_image
Danske brændeovnsproducenter kan se frem til et stærkt voksende europæisk marked for renere brændeovne. Efter dansk pres har EU-landene nu besluttet nye, strengere miljøkrav til brændeovne og -kedler, der vil gøre luften renere

Evaluering af samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet

“Vidensamarbejde under lup” er en ny evaluering af universiteternes erhvervssamarbejde og teknologioverførsel. Styrelsen for Forskning og Innovation står bag evalueringen, der er bestilt af Folketinget som led i den politiske aftale om Danmarks Innovationsfond fra oktober 2013

Nyt dansk tiltag skal fremme energieffektivitet i ulande

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har på FN klimatopmødet i New York lanceret et nyt dansk initiativ, som skal gøre det nemmere at realisere økonomisk fordelagtige investeringer i energieffektivitet i ulande og vækstøkonomier

Få hjælp til at energirenovere boligen

Nu står BedreBolig-rådgivere klar over hele landet til at hjælpe boligejere i gang med at energirenovere deres huse. Og bor man i et af de 870.000 danske enfamiliehuse, som er bygget før 1980, kan der især være penge at spare på varmeregningen.

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg