dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Smarte elmålere i alle hjem

I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der registrerer forbruget fra time til time. Elmålerne vil skabe store gevinster for samfundet, forbrugerne og elselskaberne

Ny togplan for milliarder på plads

news_image
Regeringen, DF og Enhedslisten finder 28,5 mia. kroner til storstilet plan for hurtigere togforbindelser

Store eksportmuligheder i viden om vand

Verden tørster. Alligevel spildes op mod 80 procent af drikkevandet, inden det kommer ud af hanerne. Danske virksomheder har unikke eksportmuligheder på grund af mange års erfaringer og stor viden med at forbedre drikkevandssystemet herhjemme. Et nyudviklet og netop patenteret dansk styresystem til mindre vandværker optimerer driften, så spildprocenten reduceres. Udfordringen er at opdyrke nye markeder.

EU-konference om energieffektiv byudvikling

Egedal Kommune er 19. og 20. september vært for en EU-konference i København. Her vil forskere vise, hvordan europæiske kommuner i praksis kan udvikle mere energieffektive bydele, der udleder mindre CO²

Lovforslag: Mere nærdemokrati ind i vandplanerne

Miljøminister Ida Auken er klar med et nyt udspil. Kommuner og lokale foreninger skal have mere indflydelse på de næste vandplaner

11 sygehuse får sur smiley: Personalet er alt for presset

Arbejdstilsynet har i flere end 200 tilfælde kritiseret arbejdsmiljøet på en række danske hospitaler

Danmarks højdemodel - nu med vand

Nu kan offentlige institutioner, private virksomheder og borgere gratis downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor vandet løber hen ved skybrud og stormflod. Modellen skal blandt andet hjælpe kommunerne med klimatilpasningsplanerne

Kronprinsen og miljøministeren tager på rundtur til verdensklassevirksomheder i Aalborg

Kronprinsen og miljøminister Ida Auken tager på mandag på virksomhedsrundtur i Aalborg. Her vil miljøministeren åbne State of Green Water Tours, der er en ny skræddersyet besøgstjeneste, som skal trække internationale kommercielle og politiske beslutningstagere ud til danske vandteknologiske virksomheder.

Ændring af skalaen for energimærkning af bygninger

news_image
Energistyrelsen har pr. 8. september 2013 ændret energimærkeskalaen for bygninger. Fremover vil kategorierne henvise til bygningsreglementet

Landmand gøder jorden med udstødningsgas

En slange fra traktorens udstødningsrør til markredskabet kan måske være med til at mindske landbrugets CO2-udslip frem mod 2020

Børn skal lære mere af naturen

Når børn piller ved en bille, samler blade eller går på line på en væltet træstamme, styrker det deres fysik, skærper deres nysgerrighed og øger deres indlæring ifølge flere internationale undersøgelser. Det er helt i tråd med miljøminister Ida Aukens og undervisningsminister Christine Antorinis ønsker om, at naturen skal ind i skolen, og børnene skal ud i naturen

E.ON satser på elbilmarkedet i Danmark og køber Better Places ladestandere

news_image
E.ON - som hidtil overvejende har fokuseret på at udbrede gas til tung transport i Danmark - udvider nu sin vifte af grønne transportløsninger, så den dækker en række forskellige behov

Fremtidens renseanlæg er fundet

Miljøminister Ida Auken og Vandsektorens Teknologiudviklingsfond giver 15 mio. kroner til at etablere nyt spildevandsanlæg i særklasse

Fem projekter skal styrke energiplanlægningen i kommunerne

Energistyrelsen har onsdag d. 4. september givet tilsagn til fem projekter, der skal styrke den strategiske energiplanlægning i kommunerne. Projekterne får op til 50 pct. i støtte fra staten, i alt 10,5 mio. kr.

Udbud: Drift og vedligeholdelse af databaser over energiforbrug

Energistyrelsen udbyder nu opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af databaserne Energiforbrug i Staten og Se Elforbrug. Databaserne giver brugerne mulighed for at følge og analysere energiforbruget i hhv. staten, offentlige institutioner og erhvervslivet

PensionDanmark vil samle byggebranchen om kodeks for socialt ansvarligt byggeri

Som en af Danmarks store ejendomsinvestorer inviterer PensionDanmark de andre store bygherrer og byggeriets organisationer til en dialog om udarbejdelse af et dansk kodeks for socialt ansvarligt byggeri

Greentech-iværksættere konkurrerer om billet til Silicon Valley

Teknologisk Institut og Innovations Center Danmark vil finde fremtidens grønne vækstvirksomheder. I en ny konkurrence kæmper håbefulde iværksættere om at komme til Silicon Valley og få sparring fra de bedste. Konkurrencen skydes i gang på iværksættermessen Iværk&Vækst lørdag den 14. september i Øksnehallen

København bliver ramme for to møder om klimafinansiering

Højtstående repræsentanter fra i- og ulande, FN, institutionelle investorer og banker kommer til København den 23. og 24. oktober. Formålet er at sikre investeringer i klimatiltag i udviklingslandene

Ny friskole med miljø på skemaet

Bæredygtighed og undervisning ude i naturen. Ny 'grøn' friskole åbner næste år

Ida Auken: Monsterregn skal skabe bedre byer

news_image
Partnerskabet VANDPLUS præsenterer torsdag fire projekter, der både skal holde vand tilbage og samtidig skabe mere spændende byer i Viborg, Solrød, Gladsaxe og på Frederiksberg

Anholt Havmøllepark bliver indviet i dag

I dag bliver én af verdens største havmølleparker, Anholt Havmøllepark, officielt indviet. PensionDanmark har investeret 3,8 mia. kr. i parken

Scandic reducerer sin miljøpåvirkning

news_image
2013 viser fortsat reduktion indenfor områderne vand, energi og affald. I løbet af det første halvår af 2013, sammenholdt med samme periode sidste år, mindskede Scandic sit energiforbrug med -0,42%, vand med -3,26% samt usorteret affald med –10,17%. Dog er udledningen af CO2 øget med 4,71%, hvilket fortrinsvis skyldes ændrede energiindkøb hos tredje part hos eksterne fjernvarmeleverandører

Ny vejledning om energieffektive serverrum

Energistyrelsen har netop udsendt en ny Serverrumsvejledning, som skal hjælpe især it-ansvarlige og energiansvarlige i både offentlige og private virksomheder med at gøre deres serverrum mere energieffektive

København får en af verdens største storby-parker

Miljøministeriet, By & Havn samt København, Tårnby og Dragør kommuner indgår aftale om udvikling af Naturpark Amager, der samler naturen på Amager til en af verdens største storby-parker

Ny kommunal klimaguide på gaden

I går udkom en klimaguide med gode eksempler på klimavenlige initiativer i kommunerne. Dermed kan kommunerne inspirere hinanden til endnu flere klimavenlige initiativer

Grønt eksporteventyr skydes i gang

I dag starter 21 grønne danske virksomheder erobringen af det internationale marked. Handels- og europaministeren forventer nye grønne job til Danmark

Vigtige grønne prioriteringer på finansloven

Grøn omstilling, energiteknologi, arbejdet med PCB og opfyldelse af internationale klima- og energimål er nogle af de områder, der prioriteres i regeringens finanslovsforslag, der præsenteres i dag

Grønt efterår

Med en pulje på 800 millioner kroner i nye midler til miljø-, klima- og naturindsatsen, lægger regeringen op til en grøn Finanslov 2014

Meningsmåling: Regeringen svigter den grønne dagsorden

Især blå vælgere mener, at regeringen har lovet mere, end den kan holde på klima- og miljøområdet.

Ny affaldssortering på vej

news_image
Miljøminister Ida Auken er på vej med en strategi for, hvordan vi fremover skal sortere vores affald

Betalingsringen opgives

Trafikminister Pia Olsen Dyhr (SF) begraver planen om en betalingsring, som hun tidligere var bannerfører for

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg