dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Finanslov sætter 800 millioner af til grøn indsats

Tre ministerier skal i de kommende fire år sprede 800 millioner kroner ud over grønne indsatsområder.

Aarhusvirksomhed får Jyllands største solcelleanlæg

news_image
Trykkerikoncernen LaserTryk.dk investerer 3 mio. kr. i 6.000 m2 solcelleinstallation, som med en massiv årlig kapacitet på 328.000 kilowatttimer vil kunne dække 100 husstandes elforbrug

Informationsmøde om fælles europæiske energi- og miljøkrav til fastbrændselskedler og produkter til lokal rumopvarmning

Informationsmødet afholdes den 28. august i Energistyrelsen sammen med Miljøstyrelsen og Teknologisk Institut. På mødet præsenteres Kommissionens fire forslag til EU-forordninger, som skal bidrage til at reducere EU’s energiforbrug

Udbud af forsyningspligtbevillinger på elområdet

Energistyrelsen igangsætter nu anden udbudsrunde til forsyningspligtig virksomhed på elområdet. Det gælder Frederikshavn Forsyningspligt og Jysk Energi

Koncernchef Ditlev Engel er færdig i Vestas

Ditlev Engel forlader Vestas. Ny koncerndirektør er udnævnt. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse

DONG Energy: Halvårsrapport for 1. halvår 2013

– Finansiel handlingsplan godt på vej

Midtjysk virksomhed etablerer fabrik i Sverige

news_image
For at sikre kvalitet og konkurrencedygtige priser på det skandinaviske marked åbner Vildbjerg-virksomheden CBI Danmark produktion af energi- og miljørigtig papirisolering i Sverige

7. udbudsrunde er kommet et skridt nærmere

Energistyrelsen offentliggør en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen og en sammenfattende redegørelse af resultatet af den offentlige høring af den strategiske miljøvurdering af planen

EUDP indkalder ansøgninger til særpulje for brintteknologier

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder ca. 9 mio. kr. til en særlig indsats for udvikling og demonstration af brintteknologier i energisystemet. Ansøgningsfristen er 7. oktober kl. 15

Indvendig efterisolering gavner miljø, indeklima og pengepung

news_image
Der er store fremtidsudsigter i indvendig efterisolering. Det er mantraet hos Xella, der med sine bæredygtige og højisolerende løsninger vil optimere varmeregningen, indeklimaet og ikke mindst miljøvenligheden i utætte og trængende bygninger

Unge får gode råd til at styre uden om problematisk kemi

Tre ud af fire unge mellem 20-25 år vil gerne undgå problematiske kemikalier i hverdagen. Det er dog de færreste, der gør det, viser ny undersøgelse. Miljøminister Ida Auken vil derfor gøre de unge i stand til at tage et aktivt valg og navigere i kemijunglen

Arbejdstilsynet skal rette fokus mod farlige byggepladser

Minister vil rette arbejdstilsyn mod farlige byggepladser. Stor aktion afslører problemer

Connie Hedegaard roser regeringens klima-ideer

news_image
Klima - og energiminister Martin Lidegaard (R) har præsenteret i dag regeringens længe ventede plan for klimaet. Den får nu ros af klimakommisær i EU, Connie Hedegaard

Klimaplan II

Læs regeringens klimaplan her

Klimaplanen

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for, og der er brug for handling. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag præsenteret regeringens klimaplan

Storm af projekter fra grønne ildsjæle

Det vælter ind med ansøgninger til puljen for grønne ildsjæle. Allerede nu er der for mange kvalificerede ansøgere til puljens 16 millioner. Derfor udvider regeringen og Enhedslisten puljen med 34 millioner ekstra

Dyrere EU-kvoter kan få Danmark i mål med klimaplan

EUs kvotepris på CO2 vil afgøre, hvor dyrt det bliver at gennemføre Danmarks ny klimaplan, viser beregninger

Konference kalder på grønt fokusskifte i byggebranchen

news_image
I september lægger København og Aarhus grund til en stor international konference om rentabel og realistisk brug af cradle-to-cradle-principper i byggeriet. ”Vi skal i branchen skifte fokus fra at blive 'mindre dårlige' til at blive '100 % gode',” udtaler arrangøren

Kina åbner ny handelsrute gennem Nordvestpassagen

Et stort kinesisk fragtskib er på dets første tur via Nordvestpassagen til Europa - kineserne åbner ny rute.

Hedensted Kommune valgte Cronborgs RECOOL-teknologi

Hedensted Kommune lukkede varmen fra deres store servere ud til gråspurvene, inden de indkøbte Cronborgs RECOOL teknologi – nu sparer kommunen 73.000 kr. om året, og gråspurvene undgår at få 28 ton CO2 sendt ud sammen med varmen

Ministerrokader

Dagens ministerrokader får ingen betydning for miljøet og klimaet. Både klimaministeren og miljøministeren fortsætter på deres poster. Pia Olsen Dyhr, der vikarierede for Ida Auken under hendes barsel, får dog en ny post, idet hun fremover skal være transportminister

De usynlige trusler

news_image
Ny bog er et indlæg i debatten om, hvordan de farligste kemikalier bliver reguleret på en langsommelig måde, der ikke tager tilstrækkelig hensyn til sundhed og miljø

Støj generer danskerne

Ifølge Miljøstyrelsen er en sjettedel af alle danskere udsatte for generende støj

Nye kemikrav gør børns legetøj mere sikkert

Nye EU-regler, som Danmark har været med til at forhandle på plads, stiller skrappere krav til indholdet af kræftfremkaldende stoffer og forbyder de mest allergifremkaldende parfumestoffer i legetøj

Superpulje til grøn omstilling

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om at udmønte 40 mio. kr. fra puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. Pengene går bl.a. til et nyt videncenter for mineralske råstoffer og udvikling af nye grønne teknologier

Amagerværket er igen på danske hænder

news_image
Svenske Vattenfall har solgt Amagerværket til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor, for en halv milliard kroner

Danmark får EU-millioner til transportprojekter

Femern Bælts forberedende anlægsarbejder får 87 millioner kroner af EU, og også jernebaneprojekter får del i EUs transportpulje

Banebrydende pilotproduktion af ren syntesegas

En ny millionbevilling fra EUDP – Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – kan bidrage til lovende teknologi til industriel produktion af renset syntesegas fra forgasning af biomasse som f.eks. træpiller, halm og landbrugsaffald

Offentlige indkøb skaber grøn vækst i erhvervslivet

Når det offentlige stiller krav om grønne løsninger, giver det hele det grønne vækstmarked et boost. Leverandørerne beretter om synlige effekter i form af øget markedsføringspotentiale, innovation, salg og eksport samt flere arbejdspladser

Højere energiforbrug de første tre måneder af 2013

Det faktiske energiforbrug steg 5,6 procent i 1. kvartal 2013 i forhold til samme kvartal sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 2,4 pct.

Kemikontrol skærpes over for produkter til børn og unge

Enhedslisten og miljøministeren og er blevet enige om at bruge 20 millioner kroner over de næste tre år på at skærpe kontrol med tekstiler, legetøj og elektronik, som børn og unge er i berøring med

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg