dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Verdens største havvindmøllepark indviet

news_image
Verdens hidtil største havvindmøllepark, London Array, som består af 175 Siemens-vindmøller, er nu indviet

DONG Energy sælger norsk kraftværk til Statoil

DONG Energy har i dag underskrevet en aftale med Statoil, hvor Statoil overtager DONG Energy's samlede ejerandel på 100 % af aktierne i DONG Generation Norge AS, som ejer og driver det norske gasfyrede kraftværk Energiverk Mongstad. Kraftværket er bygget af DONG Energy og blev idriftsat i 2010.

FN Byen indvies i dag

news_image
I dag indvies FN Byen i København, som PensionDanmark er medejer af. Bygningen er en af de mest energieffektive i Norden

Hedegaards klimakvoter får flertal i Strasbourg

EU-Parlamentet stemmer ja til at trække klimakvoter ud af markedet, efter at Hedegaard i april fik et nej.

Nye forretningskoncepter skal fremme alternativer til olie- og naturgasfyr

Energistyrelsen støtter en række demonstrationsprojekter, der skal gøre det mere attraktivt for bygningsejere med oliefyr at konvertere til en VE-baseret opvarmningsform som f.eks. varmepumper

Finansiering af biogasanlæg

Finansiering er en af barriererne for at etablere biogasanlæg i Danmark. Deloitte og Blue Planet Innovation har analyseret denne barriere for Energistyrelsens Biogas Taskforce

Sådan kan energitunge virksomheder få hjælp til at blive grønne

”VE til proces” er en ny tilskudsordning, der skal hjælpe energitunge virksomheder med omstilling til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme. Det er muligt at søge om tilskud fra den 1. august 2013

Stærk dansk kemikalieindsats fortsætter

Aftalekredsen bag kemikaliehandlingsplanen er enig om fortsat stærk, dansk indsats på kemikalieområdet, samt at midlerne skal prioriteres anderledes

Nu ryddes der op i Energistyrelsen efter solcellesag

news_image
Energistyrelsen har lavet rigtig mange fejl i solcellesagen, og derfor har ministeren været nødt til at tale med store bogstaver.

Lidegaard: EU skal føre en ambitiøs klimapolitik frem mod 2030

En ambitiøs klimapolitik i EU vil skabe arbejdspladser, styrke konkurrenceevnen og bringe EU frem i forreste linje i kampen mod klimaforandringerne. Det siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard på dagen, hvor den danske regering sender sit indspil til Kommissionen om EU's klima- og energipolitik frem til 2030

Flaskehalse i elnettet truer danske ambitioner om vedvarende energi

Danmark er fortsat blandt de lande i verden, hvor det bedst kan betale sig at investere i vedvarende energi. Det viser PA Consulting Groups Energy Investment Map. Og ifølge Energiaftalen, som blev indgået sidste år, skal 50 % af elektriciteten komme fra havvindmøller inden 2020. Men flaskehalse i det danske elnet truer de nationale ambitioner

Nemmere at anlægge stier og ruter

news_image
Ny rapport giver for første gang et samlet landsdækkende overblik over indsatsen for stier, ruter og spor. Rapporten, som Friluftsrådet har udarbejdet for Nordea-fonden, skal bl.a. inspirere og vejlede til planlægning af kommende stier, ruter og spor til glæde for motionister og naturelskere

Spildevandsrabat til virksomheder er en realitet

Store virksomheder skal fremover have færre penge op af lommen, når spildevandsregningen skal betales. I dag blev den såkaldte trappemodel vedtaget i Folketinget med bredt flertal

Landsretten afgør sag om testcentret til fordel for Miljøministeriet

Anlægsloven om det nationale testcenter for vindmøller i Østerild var ikke i strid med hverken EU-direktiver eller VVM-direktivet, fastslog Vestre Landsret i dag

Staten fik mere end 25 mia. kr. fra Nordsøolien i 2012

Fald i produktionen af olie og gas betød lavere indtægter fra Nordsøaktiviteterne. Stort fald i energiforbruget på platformene og laveste udledning af CO2 i 10 år

Krav til fremtidens biler på plads

news_image
EUs nye CO2-emissionskrav til person- og varebiler er et markant skridt i den rigtige retning, mener det Økologiske Råd

Obama får Vestas-aktier til at stige på børsen

Obama vil have mere vedvarende energi til at udgøre elforbruget. Det giver Vestas-aktien luft under vingerne.

Årets største globale konference om CSR og miljømærker afholdes i københavn

news_image
Den 10.-11. oktober 2013 afholder FSC Danmark den globale konference om CSR og miljømærker In Good Company på Crowne Plaza Copenhagen Towers. En konference hvor det til tider kontroversielle forhold mellem virksomheder og NGO’er kommer under luppen

Ny fælles publikation om fjernvarme i Danmark og Kina

Energistyrelsen har offentliggjort ny fælles publikation om fjernvarme sammen med fjernvarmeindustriens organisation DBDH på dansk-kinesisk fjernvarmeseminar i Beijing den 24. juni 2013

DONG Energy frasælger onshore vindforretning i Danmark til SE og PFA

news_image
DONG Energy har i dag underskrevet aftale med energiselskabet SE og pensionsselskabet PFA, som indebærer, at SE og PFA køber DONG Energy’s danske onshore vindforretning

Kina opfører kopi af grøn dansk bygning

Millionbyen Nanjing i Østkina har indledt byggeriet af Nanjing Green Lighthouse. Bygningen er stærkt inspireret af Copenhagen Green Lighthouse – Danmarks første CO2 neutrale bygning

Scandic tager næste skridt i bæredygtighedsarbejdet

Waste management skal reducere morgenmadsaffaldet med 232 tons

Danmarks natur kortlægges

news_image
26.000 små grønne pletter på danmarkskortet får i denne tid besøg af biologer, der vil afgøre, om der er tale om værdifulde naturområder, der skal beskyttes

Lokal luftforurening i København og på Frederiksberg mindre del af den samlede belastning

Brændefyring og vejtrafik er de væsentligste lokale luftforureningskilder til for tidlige dødsfald og øget sygelighed i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune. Men den lokalt frembragte luftforurening i de to kommuner står alene for en mindre del af den samlede luftforureningsbelastning i København og på Frederiksberg, viser beregninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Obama har en CO2-plan

news_image
Præsident Obama vil fremlægge en plan, der skal reducere udslippet af CO2. Den kommer på tirsdag.

Ny hjemmeside samler viden om isen i Arktis

På polarportal.dk kan man hente den seneste viden om, hvordan klimaforandringerne påvirker indlandsisen og havisen i Arktis

Alle møller i drift i Anholt Havmøllepark

Den sidste af de i alt 111 møller i Anholt Havmøllepark er netop koblet på el-nettet og sender sin første CO2-frie kilowatt-time strøm i land til det danske el-net. Dermed er hele Anholt Havmøllepark, som PensionDanmark ejer 30 pct. af, sat i drift

Enighed om ambitiøs miljøpolitik i Europa

Grøn omstilling er en del af løsningen på Europas økonomiske udfordringer. Det slås fast i det miljøhandlingsprogram, som der er opnået enighed om i Bruxelles natten til torsdag. Fremover skal Europas velstand bygge på udvikling af bæredygtige løsninger og en økonomisk model, hvor der ikke drives rovdrift naturressourcerne, og hvor biodiversiteten bliver beskyttet og genoprettet. Det skal ses som led i Europas fortsatte ambition om at vise, at det kan lykkes at afkoble stigende vækst fra stigende ressourcef…

Politisk aftale: Nu skal der også være letbane i København

news_image
Nu politisk aftale på 1,7 milliarder kroner om blandt andet en letbane i København.

Bedre energieffektivitet i industrien kan styrke Europas globale konkurrenceevne

En styrkelse af industrisektoren er et vigtigt parameter for Europas fortsatte konkurrenceevne. Men det kræver, at Europa styrker sin indsats inden for energieffektivitet og teknologiudvikling samt forstår at tilpasse sig forbrugernes ændrede adfærd. Det påpeger en ny undersøgelse fra den internationale konsulentvirksomhed Accenture foretaget blandt mere end 500 europæiske topledere

PensionDanmark er klar til at investere 1,2 mia. kr. i USA’s første havmøllepark

Med et tilsagn på 1,2 mia. kr. via fonden Copenhagen Infrastructure I melder PensionDanmark sig nu klar til at investere i Cape Wind, USA’s første havmøllepark. Cape Wind vil bestå af op til 130 Siemens-vindmøller, som skal produceres i Danmark og levere strøm til 500.000 amerikanske husstande

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg