dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

DMI får ny direktør

Det bliver Marianne Thyrring, der fremover skal stå i spidsen for DMI

Europa ruster sig mod klimaforandringer

Miljøminister Pia Olsen Dyhr møder i dag Europas miljøministre for at blive enige om en fælles indsats mod klimaforandringer. Planen er et skridt i den rigtige retning, men mangler bindende målsætninger

PCB i boliger udgør et større problem end antaget

Tusindvis af boliger afgiver livsfarlige PCB-dampe. Problemet er større end man tidligere har troet

Nu skal lastbiler køre på naturgas

30 lastbiler, der blandt andet skal køre skrald i Skive, skifter nu diesel i tanken ud med naturgas

”Skrot dit oliefyr” – tilskudsordningens effekt

Energistyrelsen har i foråret 2013 foretaget en undersøgelse af tilskudsordningen Skrot dit oliefyr for at belyse, om tilskuddet har motiveret boligejere til at udskifte oliefyret med en varmepumpe eller en fjernvarmetilslutning

Miljøministeren hjælper de bedste grønne ideer på vej

news_image
Miljøminister Pia Olsen Dyhr giver 90 millioner kroner, som skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle deres ideer til nye grønne teknologier

Kun boliger vil få støtte til solceller

Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning med solceller i de kommende år

Klimaminister stopper store solcelleanlæg

Der installeres ikke flere enorme solcelleanlæg på tage ifølge forslag fra klimaminister Martin Lidegaard

Decentral kraftvarme hårdt presset: Varmepriserne varierer voldsomt

Brancheforeningen Dansk Fjernvarme advarer mod en ny barmarks-skandale med alt for høje varmepriser for kunderne, skriver Jyllands Posten

Danmark når grøn milepæl i 2020

Med energiaftalen fra sidste år er el- og varmesystemet under hastig forandring. Det betyder, at vi kan opnå 80 procent vedvarende energi i vores el- og kollektive varmesystem. Uden at miste momentum i gennemførelsen af energiaftalen, skal vi derfor til at sætte fokus på den periode, som følger efter 2020, mener Dansk Energi.

Sun power to the people

news_image
Under overskriften ”Sun power to the people” sætter 34 unge solcellestrøm til Roskilde Festival. 8 projekter med solceller skal få gang i den grønne bølge på festivalen

Danske industrivirksomheder udleder mindre CO2 end konkurrenter

Ny analyse viser, at danske kvoteomfattede industrivirksomheder udleder 12 pct. mindre CO2 pr. produceret vare end deres konkurrenter i EU. Dermed spares klimaet for 600.000 ton CO2 årligt

DSB skifter til energisparende LED-lys

news_image
Med hjælp fra Dansk Belysnings Service A/S satser DSB nu på LED-lys flere steder i organisationen. Lyskilden forbedrer arbejdsmiljøet og mere end halverer elregningen. Første projekt er to IC3 klargøringshaller, hvor udskiftningen af blot 400 lysarmaturer sparer 120.000 kW om året. Det svarer til 65.000 kg CO2

Europa kan miste penge og job på fremtidens biobrændstof

EU tøver med at træffe beslutninger. Imens kører Kina og Brasilien derudaf.

Energistyrelsen på vej med solcellegrundlag

Berlingskes artikler om den kommende solcellelov kan give anledning til usikkerhed om, hvorvidt Energistyrelsen kan fremlægge det nødvendige grundlag for, at Folketinget kan færdigbehandle lovforslag L 199 om solceller inden sommerferien

Der er PCB i flere bygninger end ventet

PCB er mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser en undersøgelse lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen

38 miljø- og energiprojekter kæmper om mange millioner

Der er rift om pengene i en rekordstor pulje øremærket miljø- og energiteknologi.

Energistyrelsen på vej med solcellegrundlag

Berlingskes artikler i dag om den kommende solcellelov kan give anledning til usikkerhed om, hvorvidt Energistyrelsen kan fremlægge det nødvendige grundlag for, at Folketinget kan færdigbehandle lovforslag L 199 om solceller inden sommerferien

Minister opdager endnu et hul i omstridt solcellelov

Klima- og energiminister Martin Lidegaard har besluttet sig for at udskyde den sidste behandling af den omstridte solcellelov, efter der er dukket endnu et hul op

Mange arbejdsskader anmeldes ikke

Mange virksomheder inden for byggebranchen anmelder ikke alle arbejdsskader

Ny indkøbsvejledning skal nedbringe energiforbruget

Energistyrelsen står bag en ny indkøbsvejledning, der skal hjælpe offentlige og private virksomheder med at få et lavere energiforbrug. Med vejledningen i hånden har indkøberne god mulighed for at opnå lave totalomkostninger og købe klimavenligt ind

Folketinget tildeler klima- og energiministeren næse

news_image
Klima- og energiminister Martin Lidegaard ventes at få tildelt en næse for hul i lov om solcelleanlæg

Succesen med gratis klimatjek fortsætter

Miljøministeriets klimatjek af danskernes boliger er så stor en succes, at ordningen fortsætter, selvom den var planlagt til at stoppe ved udgangen af juni. Det samme gør sig gældende for rabatten på forsikringspræmien

Lykke Friis forlader dansk politik

news_image
Tidligere klima- og energiminister Lykke Friis forlader Venstre og dansk politik.KLIMA MAGASINET takker for godt samarbejde, mens Lykke Friis var minister

Vejene mangler vedligeholdelse

De kommunale veje mangler vedligeholdelse for over 10 mia. kr. KL lover handling

Mestermøde i kloakken

news_image
To mestre krydser waterpas og sidste års to’er tørster efter revanche ved DM i Kloak

Staten stresser kommuner med klimakrav

Flere kommuner føler sig presset og stresset i arbejdet med at tilpasse sig et mere ekstremt klima

Ombygning af Studstrupværket udsættes

DONG Energy udsætter den tidligere udmeldte ombygning af Studstrupværkets blok 3, der skal gøre kraftvarmeværket i stand til at fyre med træpiller i stedet for kul. Udsættelsen skyldes, at lovgrundlaget for forsyningssikkerhedsafgift på biomasse endnu ikke er på plads

Better Place Danmark konkurs

news_image
Bestyrelsen i Better Place´s globale selskab, Better Place Inc, har i dag meddelt, at selskabet standser sine aktiviteter og indleder en insolvensbehandling. Beslutningen skyldes, at investorerne bag Better Place Inc. ikke ønsker at fortsætte finansieringen af selskabet, og dermed har selskabet ikke længere midler nok til at fortsætte driften.

Stor international biomassekonference i København

21th European Biomass Conference and Exhibition afholdes i København den 3. – 7. juni 2013 og forventes at samle op til 2.000 deltagere fra hele verden

Laveste CO2-udledning siden kvoteordningens start

Siden EU’s kvoteordning trådte i kraft i 2005, er danske stationære kvotevirksomheders udledning faldet med 31 pct., og udledningen af CO2 i 2012 er den hidtil laveste. Alle danske stationære kvotevirksomheder har returneret kvoter inden for fristen

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg