dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Ministre skal puste nyt liv i EU’s klima- og energipolitik

EU’s klima- og energiministre tager i dag hul på diskussionen om, hvilke rammer der skal være for EU’s klima- og energipolitik frem mod 2030. Samtidig skal ministrene diskutere, hvad der på kort sigt skal til for at redde kvotesystemet

Handels- og investeringsministeren indvier russisk millioninvestering

Pia Olsen Dyhr og den russiske transportminister Maksim Sokolov indvier i dag den mest moderne valsestol i Europa til en værdi af 750 mio. kroner hos det russisk-ejede stålvalseværk NLMK DanSteel i Frederiksværk

Ny rapport om drivhusgasfremskrivninger i vækstøkonomier på gaden

Energistyrelsen har sammen med OECD og UNEP Risø-centeret arbejdet med eksperter fra ti vækstøkonomier, der sammen står for 40% af den globale drivhusgasudledning, om at dele erfaringer på dette område. Dette arbejde har nu resulteret i udgivelsen af en grundig rapport i to dele, der samler disse erfaringer

EUDP åbner for ansøgninger til særpuljer for bygningsintegrerede solceller og brintteknologier

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram udbyder henholdsvis 20 mio. kr. til udvikling og demonstration inden for bygningsintegrerede solceller (BIPV) samt 10 mio. kr. til brintteknologier i energisystemet

Frøene er sået til fremtidens natur- og landbrugspolitik

Med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er grundlaget for fremtidens natur- og landbrugspolitik skabt. Og for at kunne føre nogle af de 44 anbefalinger fra kommissionen ud i livet vil fødevareminister Mette Gjerskov og miljøminister Ida Auken tegne et nyt grønt danmarkskort. Samtidig skal anbefalingerne diskuteres med danskerne

Klimarejsehold har ramt halvdelen af kommunerne

Vejledning, sparring og diskussioner har skubbet klimatilpasningen i gang. 49 af kommunerne har haft besøg af Miljøministeriets klimarejsehold

Ny strategi for de pressede driftsbudgetter

news_image
Ofte er omkostningerne til drift og vedligehold mange gange større end omkostningerne til selve byggefasen. Øget ledelsesmæssig og praktisk fokus på sammenhængen mellem kernevirksomhedens behov og ejendommens drift og vedligehold kan spare mange penge på bundlinjen.

Mammen Ost genbruger både varme og kulde

news_image
Som med alle gode ideer lyder det besnærende simpelt, når Cronborg og Mammen Ost forklarer, hvordan et nyt system sparer på gas til opvarmning og el til køling

Biobrændstof behøver ikke være ”madbenzin”

Virksomhedsbesøg og debatmøde stiller skarpt på bæredygtig produktion af biobrændstoffer

Better Place tilpasser sig det danske elbilmarked

news_image
Better Place intensiverer nu samarbejdet med forskellige partnere landet over og er klar med nye attraktive produkter og løsninger til alle typer elbiler som Renault ZOE, TESLA S, Nissan LEAF, og de elbiler som BMW og VW snart lancerer. Med den opdaterede strategi opruster Better Place sit salgs- og informationsarbejde især omkring Århus, Odense og København, hvor interessen for elbiler i øjeblikket er størst

Ny jagtprøve skal give færre dyr med hagl i kroppen

Nye jægere skal derfor fremover kunne dokumentere deres evner til at ramme plet med haglgeværet, før de kan gå på jagt

Klimasikring giver rabat på forsikringen

Boligforsikringen kan nu blive billigere for alle de husejere, der får et af Miljøministeriets gratis klimatjek. Forsikringsselskabet Alm. Brand er klar til at give kontant rabat

EU-Parlamentet siger nej til CO2-redningsplan

Forslaget om at trække 900 millioner CO2-kvoter ud af handlen blev tirsdag forkastet af EU-Parlamentet

Dansk ekspertise inden for vedvarende energi folder sig ud i Kina

12 kontrakter underskrevet mellem danske og kinesiske virksomheder og institutioner om konkrete forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på vedvarende energi

Udstilling viser fremtidens biogasanlæg

Miljøministeren indvier i dag udstilling med syv pilotprojekter, der alle har fokus på samspillet mellem landskab og biogasanlæg

Ida Auken: Mere vild natur i byerne

Idékatalog skal inspirere kommuner, boligforeninger og virksomheder til at slippe mere natur ind i byen, så byerne både bliver grønnere, men også bliver bedre til at opsuge regnvand

DONG Energy indgår aftaler om 6 megawatt havmøller med Siemens AG til tyske projekter

news_image
DONG Energy og Siemens AG har indgået aftaler, der sikrer potentiel levering og vedligeholdelse af i alt 154 havmøller på hver 6 megawatt - en samlet kapacitet på 924 megawatt. Med aftalerne får DONG Energy mulighed for at opføre vindmøllerne på sine Gode Wind-projekter i Tyskland fra 2015. Leverancer og ydelser i henhold til aftalerne afhænger af myndighedsgodkendelse af de konkrete projekter, og om DONG Energy træffer positive investeringsbeslutninger på projekterne

Lidegaard drøfter klimapolitik i Washington

Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard skal torsdag og fredag drøfte klimapolitik med ministre fra de største økonomier i verden

Danmark på forkant med ftalater

Med en ny ftalat-strategi fastholder Danmark fokus på at beskytte miljø og borgere mod ftalater, der blandt andet kan virke hormonforstyrrende og nedsætte forplantningsevnen

Energistyrelsen indkalder ansøgninger under NER 300 programmet

EU Kommissionen har skudt anden runde under NER 300 programmet i gang, som finansieres ved salg af 100 mio. kvoter. Fristen for ansøgninger er 3. juli 2013

Grøn varme til Hovedstadsområdet

En ny varmeaftale betyder, at Avedøreværkets blok 2 kan køre 100 % på træpiller

Boligejerne energirenoverer ikke uden tilskud

Det er især økonomien, der trykker, når danske boligejere fravælger energirenovering af boligen. Seks ud af ti boligejere dropper den grønne renovering, fordi det er for dyrt. Det viser nye tal fra Bolius’ Boligejeranalyse 2013, der offentliggøres i dag

Udbud: Demonstrationsprojekter om VE-baserede opvarmningsformer samt rådgivning af bygningsejere

Der er med den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 afsat en pulje på 42 mio. kr. til at fremme alternativer til olie- og naturgasfyr. Under denne pulje gennemfører Energistyrelsen nu to udbud

På vej mod fremtidens intelligente energisystem

Regeringen har nu præsenteret sin Smart Grid-Strategi. Dermed tager Danmark et stort skridt i retning af det intelligente energisystem, som vil give forbrugerne nye muligheder for at styre deres energiforbrug.

Præsident, kronprins og miljøminister på grøn havnerundfart

news_image
I dag er miljøminister Ida Auken og By & Havn vært for en bådtur i Københavns Havn, hvor Finlands præsident skal se på grøn omstilling sammen med kronprins Frederik

Danmarks nye planlov er en realitet

Med bred opbakning fra Enhedslisten og de Konservative blev regeringens planlovsændring i dag vedtaget. Den nye planlov gør op med særregler og skal give nye muligheder i landdistrikterne

Ny hjælp til mindre virksomheder, der vil tjene penge på at være grønne

Miljøministeren og erhvervs- og vækstministeren lancerer et nyt hjælpeværktøj, der kan skabe grønne forretningsmuligheder hos små virksomheder i hele landet

Investeringer for 340 milliarder kroner

Det offentlige vil de næste 10 år investere i alt 340 milliarder kroner i infrastrukturprojekter som motorveje, jernbaner, kloakker og broer

Snart kan CO2 laves til brændstof

Menneskeskabt CO2 der er fanget i atmosfæren, vil snart kunne omdannes til brændstof. En genmanipuleret mikroorganisme fra USA baner vejen for en ny energikilde

Affald hober sig op i gaderne

news_image
Flere kommuner oplever, at der er kommet mere affald i gaderne i de sidste fem år. Samtidig bliver der ikke brugt flere penge på at få affaldet væk

Oliefund i Hibonite-1 efterforskningsboringen i Nordsøen

Wintershall Noordzee B.V. har som operatør for tilladelse 5/06 boret efterforskningsboringen Hibonite-1 (5504/1-3) i den vestlige del af Nordsøen. Der blev fundet olie i Øvre Jura sandsten

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg