dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Større fokus på grøn omstilling i vækstøkonomier

Den 20. februar sætter Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fokus på grøn omstilling i vækstøkonomier. Hør om indsatsen for lavere drivhusgasudledninger, større energieffektivitet og mere vedvarende energi i vækstøkonomier

Miljøministeriet ansætter ny departementschef

Henrik Studsgaard er i dag blevet ansat som ny departementschef i Miljøministeriet, hvor han har været siden 2004 som direktør for Center for Koncernforvaltning, afdelingschef, direktør i Kort og Matrikelstyrelsen og siden december sidste år som konstitueret departementschef

Nyt samarbejde baner vejen for grøn transport i Holstebro

news_image
Vestforsyning og Holstebro Kommune ønsker at omstille en del af bilparken til grøn gas. Derfor har Vestforsyning og Bionaturgas Danmark indgået en hensigtserklæring om at bane vejen for gas i den kollektive transport i Holstebro. Konkret skal samarbejdet munde ud i, at der etableres en gastankstation til levering af grøn gas til busser og andre gaskøretøjer

DONG Energy skal opføre havmølleparken Westermost Rough

DONG Energy har besluttet at opføre havmølleparken Westermost Rough i Nordsøen ud fra den britiske østkyst. Den samlede investering i opførelsen af parken vil være omkring EUR 1 milliard, der inkluderer opførelsen af transmissionsaktiverne

Ida Auken modtager forslag til grøn omstilling fra tænketank

Kom og mød Danmarks bæredygtige fremtid i Dansk Arkitektur Center, torsdag den 31. januar, når tænketank lancerer et idékatalog om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Danmark vil samle et hav af data

Mere viden om aktiviteter over og under havoverfladen skal gøre det lettere at passe på naturen, når råstoffer udvindes, og havvindmøller placeres. Dansk konference baner vej for international indsats

Der falder brænde ned

news_image
Sort handel med brænde har et omfang, som presser legale, momsregistrerede brændehandlere og skovejere ud af markedet, og skatteminister Holger K. Nielsen (SF) bebuder kontrolaktioner mod den illegale handel

Afgift på elvarme falder kraftigt

Nye afgifter får elvarme til at blive billigere, mens fjernvarme stiger i pris

Miljøministeren åbner for at ændre NOx-afgift

Den nuværende regeringe femdoblede i forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 NOx-afgiften fra 5,2 kroner pr. kilo til 25 kroner pr. kilo NOx. En ændring, der blandt andet har ramt gartnerier og kraftværker. Men nu åbner miljøminister Ida Auken for, at regeringen kan ændre ved NOx-afgiften

Ny solcellevejledning vil øge kvalitet og gennemsigtighed

news_image
Nu er der godt nyt til de danske husejere, der overvejer at montere solceller på taget. Fremover vil montører og installatører med en ny solcellevejledning i hånden kunne løfte deres rådgivning, øge kvaliteten og gøre det nemmere for forbrugere at orientere sig på solcellemarkedet.

Data er løs i hundeskovene

news_image
Landets hundeejere nyder som de første godt af, at Miljøministeriet nu stiller sine data frit til rådighed for borgere og virksomheder.

Frie fondsmidler til viden om iværksætteri og vækst

Industriens Fond bevilligede i 2012 mere end 100 mio. kr. til nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter, der alle har til formål at styrke dansk erhvervslivs, især dansk industris, konkurrenceevne. Industriens Fonds bestyrelse har besluttet at lave en temaindkaldelse, hvor Fonden indkalder projektforslag, der har til formål at skabe viden om, hvordan flere iværksættere kan få vækst. I forlængelse af Fondens temaindkaldelse om underleverandører i 2012, uddelte bestyrelsen samlet godt 20 m…

Klimatilpasning skal også skabe nyt liv i byerne

Ida Auken har gennemført en lov, der gør kedelig klimatilpasning til sjovt byliv. To fonde samarbejder om at uddele 12 millioner kroner til at kombinere klima og nyt liv i byerne

På vand og brød

Stadigt flere drikkevands- og spildevandsselskaber landet over lukker for vandet, fordi kunderne ikke betaler

Regeringen afsætter millioner til genbrugsvand

Regeringen har sammen med Enhedslisten afsat otte mio. kr. på Finansloven, som skal få virksomheder til at genbruge deres vand

USA: Ny minister vil prioritere klimaforandringer

USAs kommende udenrigsminister, John Kerry, siger, at klimaforandringer vil få høj prioritet i udenrigspolitikken

Enighed om forhøjet støtte til husstandsvindmøller

Partierne bag energiforliget er enige om at fastholde en høj støtte til husstandsvindmøller. Det betyder, at udbygningen med de små vindmøller kan fortsætte.

Ny godkendelsesordning sikrer bedre beskyttelse af drikkevandet

news_image
Klima-, energi-, og bygningsministeren står bag en ny godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand. Godkendelsesordningen sættes i søen den 1. april 2013 og ordningen er med til at sikre, at der kommer rent drikkevand ud af vandhanen

Partnerskaber skal sikre flere elbiler på gaden

Partierne bag energiforliget fordeler 70 mio. kr., som skal bruges til at fremme infrastrukturen til biler, der kører på el, gas og brint

Klimaforandringer påvirker iltsvindet i de danske farvande

news_image
Iltsvindet i de danske farvande ville være mindre i dag end tidligere, hvis ikke klimaforandringerne modarbejdede effekten af mindre udledning af fosfor og kvælstof til havet. De højere temperaturer i vandmasserne slører således resultatet af vandmiljøplanernes gennemførelse. Det viser en phd-afhandling forfattet af oceanograf Lars Jonasson

DONG Energy's kommentarer til Rigsrevisionens beretning

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning om DONG Energy. Beretningen er udarbejdet på foranledning af statsrevisorerne

Lavere energiforbrug i 3. kvartal 2012

Det faktiske energiforbrug faldt i 3. kvartal 2012 med 4,0 pct. sammenlignet med 3. kvartal 2011

El-, gas- og brintbiler hjælpes på vej

Nye partnerskaber skal sikre, at der kommer flere elbiler på gaden, og at der bliver nemmere adgang til at lade bilerne. Partierne bag energiforliget fordeler 70 millioner kroner mellem el-, gas- og brintbiler

Den faglige nytårskur

news_image
AI, der tilbyder intelligent arkitektur og bæredygtigt byggeri med fokus på miljø, energi, indeklima, materialer og økonomi, inviterede i januar til nytårskur med ni indlæg om mere bæredygtigt byggeri. De ni indlæg var initieret af GATE 21/Plan C, og der var stor interesse for initiativet. Klik her og læs overskrifterne for indlæggene

Ny global aftale mod kviksølvforurening

Enighed på verdensplan om forbud mod udvinding og begrænsning af brugen af kviksølv

Connie Hedegaard roser Obamas klimaløfter

Den danske EU-kommissær glæder sig over, at Obama prioriterede kampen mod klimaforandringer i sin indsættelsestale

Miljøfremstød mod fem europæiske markeder

Det danskbaserede partnerskab Act NOW arbejder for at øge kendskabet til energibesparende miljøteknologi. Organisationen forener nu kræfterne med klimakommissær Connie Hedegaard i et fremstød mod fem europæiske markeder

Danmarks største forsyningsselskab en realitet

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet. Syv forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er gået sammen i et samlet selskab. Selskabet får navnet HOFOR, og ambitionerne rækker langt videre end at være størst. HOFOR vil være med til at skabe bæredygtige byer.

390 millioner til restaurering af danske vandløb

news_image
Miljøministeren åbner for en tilskudsordning, der blandt andet skal genåbne 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1500 spærringer. Det er den største plan for naturgenopretning af vandløb nogensinde, som også kan blive en gevinst for turismen

Cykelbiblioteker og grønne ildsjæle på finansloven

Danmark skal have flere grønne tage, og flere borgere der låner og lejer ting af hinanden. Miljøministeren og Enhedslisten har nu fordelt Miljøministeriets midler på finansloven for 2013

Nye regler øger vækstmulighederne for danske producenter af grøn teknologi

En styrket dansk miljøindsats i forhold til de største og mest miljøtunge virksomheder. Det er resultatet af nye fælles europæiske regler, som netop er trådt i kraft. Reglerne øger mulighederne for eksport af dansk miljøteknologi markant

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg