dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Ingeniørstudiet trækker

I alt 61.300 studerende er i år begyndt på en videregående uddannelse. Det er det største antal nogensinde og tre procent flere end i 2011. Især på de tekniske uddannelser, bl.a. ingeniøruddannelserne, er der optaget flere studerende i anden runde. Her er optaget steget med syv procent siden juli.

Naturgaskunder skal tvinges til fjernvarme

En fjerdedel af landets 400.000 husejere med eget naturgasfyr skal inden 2020 flyttes over på den grønnere fjernvarme.

3-cylindret løve spinder som en kat

news_image
Diesel er ikke det eneste bud på at nedbringe CO2-udledningen. Ny 3-cylindret benzinmotor fra PSA trækker også i den rigtige retning - og gør det kultiveret. Læs bilprøven her

Klimaduks: Danmark er bedre end EU's krav

news_image
Danmark er godt i gang med at overopfylde sine forpligtelser i CO2-udledning, når det gælder transport, landbrug og boliger, som ikke er omfattet af handel med CO2-kvoter, skriver Jyllands-Posten.

Ny pulje sikrer tilgængeligt byggeri for 64 millioner kr.

Partierne bag satspuljeaftalen har afsat 16 millioner kr. til en ny tilgængelighedspulje, der skal medfinansiere forbedringer af handicaptilgængeligheden til eksisterende offentlige bygninger.

Mindre papirarbejde til små vandværker

news_image
Mindre vandforsyninger skal have mere tid til at sikre rent vand og lettes derfor administrative opgaver.

Kemivirksomheder faremærker ætsende produkter forkert

Stærkt ætsende rengøringsmidler uden korrekt faremærkning fundet hos mere end hver fjerde kemikalievirksomhed. Miljøminister Ida Auken varsler flere kontroller for at komme problemet til livs.

Miljøindsats for fuld skrue

news_image
Med det gode skib DHIVA foretages der havbundsundersøgelser, så man kan sikre, at lægningen af gasledningerne fra Rusland til Europa ikke påvirker miljøet i Østersøen. En diva er italiensk for "guddommelig", og der er netop noget næsten ophøjet over den miljøindsats, som er sat i gang af det internationale konsortium Nord Stream. Klik og læs reportagen i KLIMA MAGASINET

Skyhøj isolering

Stenuld fra den danske isoleringskoncern Rockwool skal holde på varmen i en af verdens højeste bygninger, Empire State Building.

Markant flere virksomheder søger støtte til grøn teknologi

Virksomheder og vidensinstitutioner har vist massiv interesse for Miljøministeriets pulje til grøn teknologi.

Plastgenbrug

news_image
Der smides hvert år 2.000 tons plastichavemøbler ud i Danmark. Som oftest bliver de brændt i stedet for at blive anvendt til fornuftigt genbrug. Ny leder af Danmarks største regenereringvirksomhed slår til lyd for øget, miljørigtigt genbrug. Læs artiklen her

Ny pulje om strategisk energiplanlægning starter til foråret

Fra 1. marts 2013 kan der ansøges om støtte fra puljen på i alt 19 mio. kr.

Danmark risikerer EU-sag for pesticidbrug

Danmark og seks andre EU-lande risikerer en sag ved EU-Domstolen for brud på EU's regler om brug af pesticider i landbruget.

Søvndal og Lidegaard: Vi skal sætte grønne danske fingeraftryk på et nyt og grønnere Japan

Udenrigsminister Villy Søvndal og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard besøger i dag Japan sammen. Fokus for dagens besøg er hvordan Japan bedst gennemfører den radikale omlægning fra atomkraft til vedvarende energi, som regeringen besluttede efter Fukushima atomulykken i marts 2011. Ministrene er under besøget ledsaget af en række danske virksomheder med stor erfaring og know-how inden for grøn teknologi og vedvarende energi

Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om brint og brændselsceller

Informationsmødet 7. november giver indsigt i internationale forskningsresultater inden for brint og brændselsceller

Tsunamien åbnede døren til det japanske marked

news_image
I forbindelse med genopbygningen af de områder i Japan, der blev ramt af jordskælv og tsunami sidste år, vil der i udvalgte områder blive lagt vægt på at inddrage vedvarende energi, bæredygtighed og større sikkerhed mod fremtidige naturkatastrofer. Det åbner døren for en række danske virksomheder. Klik og læs den spændende artikel, som du kun finder i KLIMA MAGASINET

Grønne bilflåder uden røde tal

news_image
Green Mobility A/S er en helt ny virksomhed, der blandt andet med fodfæste i en partnerskabsaftale med Trafikstyrelsen nu går i dialog med kommuner og store virksomheder for at tilbyde energi- og miljøoptimering af bilflåderne. Målet er, at CO2-kurven også for transport skal knækkes. Samtidig er der mange penge at spare. Klik og læs den spændende artikel

Fem nye vandveje til de næste vandplaner

Miljøminister Ida Auken præsenterede i dag fem nye vandveje som opfølgning på Vandtopmødet på Lykkesholm. Fællesskab om fakta i stedet for kamp om tal. Målretning af indsatsen til de steder, hvor den virker bedst. Alternativ finansiering til skattekroner. Større lokalt medejerskab til, hvordan vandplanerne skal føres ud i livet. Øget inddragelse af alle - fageksperter og andre - der kan bidrage til at skabe de bedste fælles løsninger.

Danmark kan få unik førerposition på 2G bioethanol - hvis vi vil

Maabjerg Energy Concept er klar til at producere 2G bioethanol af halm, men trods positive meldinger fra EU er der behov for bedre danske rammebetingelser, hvis det skal lykkes.

Varmepumper giver store besparelser i store bygninger

news_image
Brødrene Dahl og varmepumpespecialisten Cronborg går nu og i partnerskab i offensiven for at udbrede brugen af varmepumper i store bygninger. Industrien, landbruget og offentlige bygninger kan opnå massive besparelser på varmeregningen ved at supplere eksisterende anlæg med varmepumper.

Kaloriefattig benzin

I dag tages det første skridt til, at vi i fremtiden skal hælde mindre mad i benzintanken.

Danmark går solo for at få klimavenlige lande

Efter 20 års arbejde med klimaforandringer i FN, står det klart, at FN ikke kan løse klodens klimaudfordring. Det siger klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), i følge DR. - Derfor har regeringen besluttet, at sideløbende med FN-sporet har vi oprettet et såkaldt handlingsspor, hvor vi begynder at lave strategisk samarbejder med lande som Kina, Vietnam, Sydafrika og Mexico og flere andre.

Arbejdsulykker skal frem i lyset

Offentligheden skal have besked, når der sker alvorlige arbejdsulykker i Danmark

Frie data gavner miljø og vækst

Miljøministeriets kort og højdemodel bliver nu gratis for alle. Virksomheder får nye muligheder for at udvikle apps og GPS-løsninger til gavn for vækst og miljø.

Nye kort skal forhindre kloakvand i gaderne

news_image
Problemer med afledning af spildevand under skybrud bliver kortlagt, så oversvømmelser nemmere undgås.

Kampen mod ulovligt træ optrappes

Miljøministerens nye lovforslag giver myndighederne mulighed for at gribe ind over for handel med ulovligt fældet træ og træprodukter. Byggemarkeder og andre virksomheder, der bringer ulovligt træ til landet, risikerer fremover bødestraf, konfiskation eller fængsel i op til et år.

Fiskeæg og tangsporer er blinde passagerer

news_image
Danmark tilslutter sig nu FN's ballastvandkonvention, der forhindrer skibe i at sprede skadelige planter og dyr med deres ballastvand, når de lægger til kaj i danske havne.

Grønne indkøb er nøgle til grøn vækst

Der er store miljømæssige og økonomiske gevinster at hente, hvis de offentlige institutioner i de europæiske lande bliver bedre til at købe grønt ind.

Auken: Danmark skal stoppe vandspild i storbyer

Vandspild koster hvert år verden milliarder af kroner. International konference i Danmark sætter fokus på problemet.

Miljøminister udpeget til global bæredygtig tænketank

Ida Auken er valgt som medlem af World Economic Forums råd for bæredygtige styreformer. Her vil hun sætte grøn omstilling på dagsordenen.

Auken: Testcenter forpligter til fremskridt

news_image
Med forventninger om fremskridt og danske arbejdspladser åbnede miljøminister Ida Auken i dag det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild.

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg