dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Ny bestyrelse for GEUS

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2013 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2016

Auken klar med store bøder for ulovlige sprøjtemidler

Nu har landmænd udsigt til større bøder, hvis de bevidst importerer eller bruger ulovlige sprøjtemidler. Samtidig kan de miste retten til at sprøjte deres egne marker. Det er nogle af stramningerne i kemikalieloven, som miljøministeren er klar med

Øget kontrol med lukning af vandboringer

Miljøministeren opruster i kampen mod sprøjtemidler i drikkevandet og skaber overblik over, hvor mange vandboringer der lukker hvert år

Lidegaard i Kina: Vi kan gøre en forskel

news_image
I Kina skyder husene op i et tempo, man ikke har set tidligere. Derfor har det aførende betydning, at kineserne får viden om, hvordan boligerne kan blive så energieffektive som muligt

Miljøminister: Gipsaffald skal genanvendes

Miljøminister Ida Auken ønsker skærpede krav til, hvordan gipsaffald fra bygninger skal behandles. Fremover skal gammelt gips kun genanvendes

Miljøministeriet skal have ny departementschef

Miljøministeriets departementschef Marianne Thyrring skal på regeringens vegne undersøge tilstanden af det lokale demokrati i landets kommuner, og hun fratræder derfor sin stilling i dag

EUDP investerer 195 mio. kr. i nye energiteknologiske projekter

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, støtter 37 nye energiteknologiske projekter med tilsammen ca. 195 mio. kr. Projekterne kan bidrage til en fremtid uden fossil energi og samtidig skabe vækst og arbejdspladser i Danmark

Ida Auken: Klimasikring er billigere end oversvømmelser

Regeringen er nu klar med en plan for klimasikring af Danmark. Den skal sætte rammerne, så borgerne undgår vand i kældrene, virksomheder ikke får ødelagt deres varelagre og butikker, og kommunerne ved hvilke initiativer staten kommer med.

Regnvand ud af kloakkerne - kloakvand ud af kældrene

news_image
Nyt lovforslag giver spildevandsforsyninger mulighed for at finansiere skybrudssikrede veje og udvidelser af vandløb. Det vil få efterspørgslen på grønne løsninger i anlægssektoren til at stige og skabe flere jobs

Smart planlægning sparer næste generation for kæmpe klimaregning

Nyt kort viser, hvor grundvandet vil stige og falde fremover. Det skal hjælpe kommunerne med at klimatilpasse fremtidens byer og spare kommende generationer for oversvømmelser og kæmpe klimaregninger

Ny formand for Natur- og Miljøklagenævnet

Miljøministeriet har ansat Cand. Jur. Pernille Christensen som ny formand for Natur- og Miljøklagenævnet

Politisk opbakning til ny nationalpark ved Roskilde

Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner kan blive de næste, der kan tilbyde turister og borgere adgang til en nationalpark. Forligskredsen bag nationalparkloven bakker op om ansøgningen

400 mio kroner på vej til grønne initiativer

news_image
De virksomheder, der gerne vil være grønnere, får nu en hjælpende hånd. For regeringen og Enhedslisten kommer i dag med en omstillingspakke, der blandt andet skal gøre det nemmere at låne til bæredygtige projekter og øge genanvendelsen af affald

Jordforureninger skal under lup

Miljøminister Ida Auken vil ændre jordforureningsloven, så regionerne kan tage hånd om gamle forurenende lossepladser, som truer vandmiljø og internationale naturbeskyttelsesområder

Energistyrelsen uddeler støtte til elbilforsøgsprojekter

24 projekter støttes med samlet 8,2 mio. kr. under 4. tilskudsrunde af Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Energistyrelsen har modtaget 48 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 20,7 mio. kr.

Golfklubber bruger ulovlige sprøjtemidler

news_image
Hver femte golfklub i ny kontrol bruger ulovlige sprøjtemidler. Miljøminister Ida Auken stiller nye krav til klubberne

Kyoto-aftalen er forlænget til 2020

På klimakonferencen COP18 i Doha er der opnået enighed om at forlænge Kyoto-aftalen med otte år frem til 2020.

Dansk pres gav bonus i Doha

Den hastige opvarmning af kloden er et af de mest presserende problemer, vi står over for. Efter dansk pres lykkedes det på klimakonferencen i Doha at få udfordringen højere op på den politiske dagsorden. Det er nu besluttet, at klimakonferencen i 2014 vil fokusere på, hvad der kan gøres frem mod 2020 for at holde den gennemsnitlige temperaturstigning under to grader

Dansk Byggeri: Hurtigere bødestraf efter arbejdsulykker

Det skal gøre ondt i pengekassen med det samme, når byggepladser bryder loven til fare for de ansatte

Stadig ingen tegn på klimagennembrud i Qatar

Efter en lang nat med intense forhandlinger er der lørdag dømt en ny omgang tovtrækning ved FN's klimakonference COP18 i Doha, Qatar

Dansk firma opfinder miljørigtig motor til containerskibe

news_image
Et nyt stort dansk eksport-eventyr kan være under opsejling. Det er nemlig lykkedes den danske virksomhed MAN Diesel & Turbo at opfinde en miljørigtig gasmotor til containerskibe

Ida Auken stiller nye krav til brændeovne

news_image
Miljøministeren vil have renere luft til danskerne. Nye brændeovne skal udlede færre partikler og der kommer krav til højden på nye skorstene. Reglerne skal samlet set reducere Danmarks partikeludledning med omkring 700 tons om året

Klimaminister erkender at regeringens klimaplan belaster miljø

Omstilling til grøn energi giver ringere vandmiljø og øget luftforurening, viser ny analyse af regeringens klimaplan

Store samfundsmæssige gevinster ved grøn biomasse

Grønbiomasse kan under de rette omstændigheder være en god forretning for landmanden,men er under alle omstændigheder en god forretning for samfundet

Ny høring på vej

Miljøminister Ida Auken kommenterer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen om høringsfrister for de supplerende vandplaner fra december 2011

Vedvarende energi: Danmark i top tre blandt bedste investeringsmuligheder

news_image
Danmarks ambitiøse mål om, at 100 procent af energi og el skal komme fra vedvarende energikilder inden 2050, skaber en række spændende muligheder for investorer. Det viser en analyse foretaget af PA Consulting Group

Staten sparer millioner på moderne energieffektivt byggeri

Moderne kontorbyggeri på Kalvebod Brygge vil forventeligt spare staten for mellem 15 og 20 mio. kr. årligt i husleje og drift. Pengene spares ved at samle flere af statens ansatte under samme tag i en energieffektiv og moderne kontorbygning på 41.000 m2.

Prisen på fjernvarme stiger op til 20 procent

Danske fjernvarmekunder må forberede sig på at betale meget mere for at få varme i radiatoren.

Danmark mest klimavenligt

De grønne organisationer har på klimakonferencen i Doha udpeget Danmark til det mest klimavenlige land i verden.

Klimaets luskefise

news_image
37 procent af verdens metanudslip kommer fra husdyr, der prutter og bøvser. Det er der nu afsat 14 millioner til at forske i

København tættere på en havnetunnel

Københavnerne kom torsdag aften et skridt nærmere en 12 kilometer lang havnetunnel, der skal løse nogle af hovedstadens trafikale udfordringer

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg