dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Ida Auken: Affald skal håndteres mere effektivt

Miljøministeren mener, at affald skal brændes mere effektivt og billigt, samt at der fremover skal brændes færre ton

Langt flere virksomheder vil have grøn støtte

Rekordmange virksomheder og vidensinstitutioner søgte i 2012 om at få støtte fra Miljøministeriet til grønne udviklingsprojekter og innovative løsninger. Der var i alt 100 ansøgere, og heraf fik 58 projekter støtte

Danskerne har rekord i udsmidning

news_image
Ingen andre europæere smider så meget i skraldespanden som danskerne. I modsætning til de fleste andre brænder vi mest affald

NOE bliver til Jysk Energi

Elselskabet NOE fra Holstebro skifter navn og vil vokse til dobbelt størrelse på tre år

Danmark og Sydafrika indgår samarbejdsaftale om vindenergi

Danmark og Sydafrika indleder nu et samarbejde, der skal reducere udledningen af drivhusgas ved at øge andelen af vindenergi i Sydafrikas elforsyning

Irland henter vandinspiration i Danmark

news_image
Miljøminister Ida Auken mødes i dag med den irske juniorminister for miljø, Fergus O'Dowd, som er i landet for se på danske vandløsninger og drøfte erfaringer med prissætning af vand

Auken: Husejere bør have forsikringsrabat for klimasikring

Miljøminister Ida Auken vil have forsikringsselskaberne til at sænke priserne på forsikringspræmierne, hvis boligejerne klimasikrer deres huse

Serviceeftersynet af Nordsøen giver 27½ mia. kr. i ny fond

Regeringen igangsatte i 2012 et serviceeftersyn af de økonomiske rammevilkår for kulbrinteindvinding. Serviceeftersynet er nu afsluttet. Udvalgets konklusion er, at Nordsøaftalen står ved magt, men at der vil ske en bedre ressourceudnyttelse, ved at tilladelserne på gamle regler overføres til nye regler. Overgangen giver et samlet merprovenu på 27½ mia. kr., som regeringen vil øremærke til grønne investeringer i kollektiv trafik

Thorning: Jernbaneplan bringer Danmark ind i fremtiden

Regeringens plan til elektrificering af jernbanen skal give et grønnere Danmark, siger statsministeren

Ida Auken vil have ulve-plan

Miljøminister Ida Auken slår nu fast, at der skal laves en egentlig forvaltningsplan for ulve i Danmark

Ny portal viser vej til statslig information om vindmøller

news_image
Vindinfo.dk er en genvej til statslig viden om vindmøller til gavn for borgere, myndigheder og vindmølleopstillere

To udbud om geotermi i varmeforsyningen

Der er afsat 35 mio. kr. i den energipolitiske aftale til at fremme ny VE teknologi i fjernvarme i årene 2012-2015. De to første udbud dækker forløb og risici ved geotermi i varmeforsyningen

Affaldet ud af den grønne omstilling

news_image
Affald er en CO2-venligt indenlandsk energiressource, som er ophav til 20% af al fjernvarme i Danmark. Det glemmer Det Miljøøkonomiske råd, som med sit oplæg punkterer kommunernes og de kommunale affaldsselskabers grønne omstilling, mener Dansk Affaldsforening

Vismændenes antagelser forsimpler virkeligheden

Miljøminister Ida Auken glæder sig over, at de miljøøkonomiske vismænd i en ny rapport sætter fokus på affald og ressourcers store betydning for økonomien, men ærgrer sig over, at teoretiske antagelser skygger for virkelige problemer

Lastbiler oser for 2,8 milliarder om året

Lastbilerne står for næsten halvdelen af forureningsomkostningerne ved vejtrafik, viser ny rapport

Regeringens byggepolitiske strategi skydes i gang

Det danske byggeri rummer store potentialer, der i dag ikke bliver udnyttet til fulde. Det betyder, at der er mange ressourcer at hente i byggeriet. Derfor går regeringen nu i gang med at udarbejde en egentlig byggepolitisk strategi

Dong skal børsnoteres

news_image
Regeringen og VKO er enige om, at man vil gennemføre en børsnotering af Dong

DONG Energy-underskud på 4 milliarder kroner

DONG Energy kommer ud af 2012 med et underskud på 4 milliarder kroner, og gælden er vokset voldsomt. Der ønskes tilført kapital

Vækstplanen skader miljøet

Vækstplanen vil øge CO2-udledningen og belønne de mindst energieffektive virksomheder, lyder kritikken

Kinesisk inspirationsbesøg

Kina på inspirationsbesøg i Danmark for at se på vedvarende energi og energieffektivt byggeri. To kinesiske delegationer har i dagene 25.-27. februar besøgt Danmark for at lade sig inspirere af den danske brug af vedvarende energi. Danske grønne løsninger kan understøtte Kinas ambition om en højere anvendelse af vedvarende energikilder

Vækstplan DK giver nye muligheder for grøn renovering af boligen

Regeringen vil fortsætte BoligJobordningen og indføre en ny grøn boligkontrakt. Det betyder, at det bliver nemmere og billigere at energirenovere hjemmet

Ny erklæring fra regeringen og Bevillingshaverne

Skatteministeriet har udsendt denne pressemeddelelse om erklæringen fra regeringen og A.P. Møller - Mærsk på vegne af DUC partnerne.

Vandværker: Håndslag på et vandeventyr

news_image
Ifølge Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr har Birkerød-virksomheden Robotek Gruppen A/S mulighed for at skabe et eksport-eventyr i milliard-klassen med Blue Control konceptet til styring og overvågning af især mindre vandværker. Klik og se reportagen

Vadehavet nærmere Unesco-listen

Vadehavet, en naturperle i international topklasse, rykker et skridt nærmere en plads på Unescos liste over verdens unikke kultur- og naturarv, der er steder som Ægyptens pyramider og Isfjord i Grønland. Ansøgningen om at komme på listen er nu afleveret

To millioner til at undersøge hormonforstyrrende stoffer

Det skal undersøges, hvor meget børn bliver udsat for de UV-filtre, som mistænkes for at være hormonforstyrrende

Grundfos har energibesparelser på køl

news_image
På CoolEnergy.dk i Odense har Grundfos fokus på energibesparelser og nye pumpeløsninger, der også kan håndtere meget kolde medier som fx ammoniak og flydende CO2

Peugeot præsenterer ny miljøoffensiv

news_image
Peugeot markerede sig i 2012 som den bilproducent, der kunne fremvise den laveste gennemsnitlige CO2-udledning i Europa, idet mærket nåede 121,6 g/km mod 128,6 g/km i 2011. Nu er der sat nye mål

Diesel-osen ligger stadig tæt i storbyer

De opreklamerede katalysatorer duer ikke. Derfor er forureningen fra dieselbiler tårnhøj i storbyer som Købehavn og Aarhus

Regeringen støtter redningsplan for EU's CO2-kvote system

Regeringen støtter EU Kommissionens forslag om at trække 900 millioner CO2-kvoter midlertidigt ud af markedet. Støtten sker på betingelse af, at Kommissionen laver en køreplan for strukturelle ændringer af kvotesystemet

Dong vil have kapital-indsprøjtning

news_image
Dong Energy har brug for flere penge til ny strategi. Koncernen skal have tilført op til 14 milliarder kroner

DONG vil delvist privatiseres

Energiselskabet DONG vil forsøge at blive delvist privatiseret

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg