dråbe i vandet

Miljøminister

Kirsten Brosbøl (S)

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R)

 

Vigtigt med samlet strategi for klimatilpasning

Ingeniørforeningens eksperter i 3 fagtekniske netværk har udarbejdet forslag til samlet strategi for dansk klimatilpasning.

Strategi for klimatilpasning er udarbejdet af eksperter fra IDA Miljø, IDAs Spildevandskomite og IDA Byg.

Klimamagasinet
Nyheder

Vores arbejdsmiljø uændret de seneste 40 år

news_image
Arbejdsgivere, fagforeninger og politikere må sande, at selv om de i årevis har forsøgt at nedbringe belastningerne fra det fysiske arbejde i Danmark, er de langt fra at lykkes

EUs klimapolitik får et boost

EUs klimakommissær Connie Hedegaard glæder sig over en fremsynet klimapolitik hos EUs regeringschefer

Kina varsler ny kurs i klimapolitik

Eksperter ser historisk nye signaler fra Kina i klimakampen og venter optrappet koordineret indsats

Overgangsordning for solceller er på plads

Partierne bag energiforliget sikrer nu dem, der har investeret i store solcelleanlæg i tillid til de gamle regler. Samtidig er der fundet en ordning for private, hvor der er sket fejl ved tilmeldingen til den årsbaserede nettomålerordning

Energiselskaberne overopfylder igen deres energispareindsats

Resultaterne af energiselskabernes indberetninger for 2012 viser, at der blev realiseret besparelser i slutforbruget svarende til 139 pct. af den fastsatte målsætning

Informationsmøder om ny grøn støtteordning for industrien

Der afholdes informationsmøder i København og Vejle om den kommende støtteordning ”VE til proces”, som med 3,75 mia. kr. skal omlægge industriens procesenergiforbrug til vedvarende energi

Varme-smiley på vej til statens bygninger

news_image
Nyt varmemærke skal fortælle om varmeforbruget i statens bygninger. Mærket skønnes at kunne nedbringe varmeforbruget med omkring 10 procent svarende til cirka 200 millioner kroner

Danske strande og søer er klar til badesæsonen

Dagstemperaturen er blevet tocifret i hele Danmark, og nu viser EU's årlige badevandsrapport, at danske badestrande og badesøer igen i år får fine bedømmelser af EU

Grøn vækst og 2.200 arbejdspladser til Vestjylland

I Vestjylland lover fremtidsudsigterne både vækst, nye job og grønt miljø, efter at Miljøstyrelsen har godkendt det banebrydende miljø- og energiprojekt Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Holstebro. Projektet vil medføre milliardinvesteringer og kan ifølge MEC skabe godt 4.000 jobs under anlægsfasen og ca. 2.200 varige arbejdspladser, når anlægget er færdigt

FNs nye klimacenter skal ligge i København

København bliver vært for FNs nye klimacenter, der skal hjælpe en række ulande i stærk vækst med at finde mere miljørigtige løsninger og bruge en renere teknologi end de vestlige lande har gjort

Øget risiko for oversvømmelser

Risikoen for oversvømmelser i kystbyerne i de indre danske farvande er steget de seneste ti år

Sommerhus kloakering i Odsherred

news_image
– fokus på miljø og rent badevand

Scandic fylder 50 år

news_image
Med sit miljøengagement har Scandic sat en international hotelstandard. Nu fylder kæden 50

FN Byen vinder europæisk ejendomspris

Byggeriet af FN Byen på Marmormolen i København vandt torsdag aften en fornem pris ved den årlige uddeling af IP REAL ESTATE AWARDS

PensionDanmark klar til flere offentlig-private partnerskaber

Ny rapport viser stort potentiale i at gennemføre nye infrastrukturprojekter som f.eks. en havnetunnel i København som offentlig-privat partnerskab. PensionDanmark er klar til flere OPP-projekter

Grønne virksomheder er konkurrencedygtige på produktiviteten

Ny analyse viser, at grønne virksomheder er højproduktive og eksportorienterede. Den høje produktivitet bidrager til at skabe vækst i Danmark, og indikerer, at den grønne sektor er godt rustet til konkurrencen om ordrerne i den grønne omstilling

Danmarks nye vandtestcenter er valgt

Et spritnyt mobilt testanlæg og en samlet indgang til danske testfaciliteter skal fremover understøtte eksporten af dansk vandteknologi

FN: Verden er i ny CO2-farezone

news_image
Opvarmning på fire grader i år 2100 i global opvarmning vil reducere leveområder for tusindvis af arter

Eksport af energiteknologi stiger igen

Danmark eksporterer mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi voksede sidste år med 1,2 % til 61,1 mia. kr. Mere end halvdelen af eksporten var grøn

Ministre fra ni EU-lande ønsker hurtig reform af EU’s kvotehandelssystem

Miljø- og energiministrene fra ni EU-medlemslande har bedt om, at der hurtigst muligt bliver lavet en reform af EU’s CO2 kvotehandelssystem (ETS)

Vandplaner sendes i seks måneders høring

Regeringen har lyttet til kritikken. En indsats på vandløb skal kun gennemføres, hvis det giver bedre miljø og fornuftig økonomi

Ny Åben Dør ansøgning til område i Sønderjylland

Energistyrelsen har modtaget ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding til et område i Sønderjylland op til den dansk-tyske grænse

Virksomheder skal have mindre regning for spildevand

Store vandforbrugende virksomheder som slagterier og mejerier får med regeringens vækstplan sænket udgifterne til rensning af spildevand. Målet er at sikre arbejdspladser ved at indføre priser, der afspejler de reelle omkostninger ved at rense vandet

Nyt Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer

Presset på klodens ressourcer er stigende. Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), der skal analysere, om virksomheder og andre dele af det danske samfund kan komme til at mangle mineralske råstoffer i fremtiden, er nu åbnet

Verdens største vandkonference skal til Danmark

Regeringen har besluttet at gå ind i kampen om at få World Water Forum til Danmark i 2018. Modkandidaterne hedder Brasilien og Rusland

DONG Energy fusionerer to forretningsområder

DONG Energy har besluttet at forenkle koncernstrukturen ved at sammenlægge forretningsområderne Energy Markets og Sales & Distribution

Miljøminister: Det nytter noget at følge miljøråd

Ny rapport viser, at det giver store gevinster, hvis forbrugerne lever op til enkle miljøråd. Der er samfundsøkonomiske gevinster at hente på helt op til 3,65 milliarder kroner årligt

Auken: Offentlige indkøbere skal klædes på til at købe grønt

Et nyt e-læringsprogram og træning af ambassadører skal få flere offentlige indkøbere til at købe grønne produkter og løsninger

Søg støtte til Nordiske energirenoveringsprojekter

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram støtter projekter under Nordic Built Initiativet. Hør hvordan på informationsmødet d. 14. maj 2013

Pia Olsen Dyhr afløser gravid miljøminister

news_image
Når Ida Auken går på barsel, overdrager hun for en stund jobbet som miljøminister til Pia Olsen Dyhr

Internationalt mediegennembrud for Danmarks grønne brands

INDEX: Design to Improve Life®, State of Green og Industriens Fond indgår strategisk samarbejde om unik synlighed for bæredygtige danske initiativer på CNN International og CNN.com

Leder

Store skiftedag

Problemerne i SF satte en lavine i gang i den forstand, at både Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet nu har fået nye chefer. Mens Ida Auken har skiftet parti og nu sidder på de bageste rækker hos De Radikale, er Martin Lidegaard blevet forfremmet til udenrigsminister.

KLIMA MAGASINET har haft et godt samarbejde med både Ida Auken og Martin Lidegaard. De to ildsjæle, der tiltrådte ved regeringsdannelsen i oktober 2011, er nu blevet afløst af Kirsten Brosbøl og Rasmus Helveg Petersen. KLIMA MAGASINET ønsker de nye ministre tillykke og håber på et fortsat godt samarbejde.

Det er nok ikke så overraskende, at Rasmus Helveg Petersen rykker ind i Klima- og Energiministeriet. Han er uddannet Journalist og har været kommunikationschef i WWF Verdensnaturfonden. Desuden har han været udviklingsminister siden den 21. november 2013, hvor han blev udpeget til at afløse Christian Friis Bach. Da Martin Lidegaard tiltrådte, kom han fra en platform som medstifter af og arbejdende formand for CONCITO - Danmarks grønne tænketank. Så de to radikale herrer har begge rødder i den filantropiske og grønne muld.

Mere overraskende er det, at Kirsten Brosbøl afløser Ida Auken. Dels betegnes Kirsten Brosbøl som relativt ukendt, dels er der ikke meget i hendes baggrund, som peger mod miljø. Hvor Ida Auken havde været formand for SFs miljøudvalg og miljøordfører samt medlem af Det Energipolitiske Udvalg, så omfatter Kirsten Brosbøls parlamentariske karriere ordførerskaber for forskning, videregående uddannelser, fødevare og ligestilling. Hun er Cand.scient.soc og desuden master of Arts i freds- og konfliktstudier, University of Sussex, Storbritannien. Ida Auken har fulgt teologistudiet ved Københavns Universitet, og man kan måske for miljøet håbe, at når det har regnet på præsten, så har det dryppet på degnen.

jwa

Opinion

Klimamagasinets klimablogger

kontakt_bettina.jpg

Det nyeste medlem på holdet bag klimamagasinet er Bettina Winther Rübner. Hun er 30 år og læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet. Allerede fra teenager årene har hun beskæftiget sig med miljø- og klimaproblematikken. Bettina har netop afsluttet sin bachelorgrad med et projekt der omhandler de lokale ildsjæles betydning for den lokalpolitiske klimaindsats. Til september starter hun på kandidaten og vil det kommende semester beskæftige sig med lokal og global klimapolitik, projektledelse samt politisk kommunikation via digitale medier. Hun vil fremover stå for det ugentlige tema klimamagasinets blog. 

Læs mere

Nyt job

Franz_Cuculiza_3_r_r.jpgFranz Cuculiza, 56 år, er tiltrådt stillingen som administrerende direktør for virksomheden Aage Vestergaard Larsen ApS i Mariager. Franz Cuculiza er velkendt med plastbranchen og har i mere end 25 år arbejdet i Uponor Danmark A/S, senest som administrerende direktør.

Aage Vestergaard Larsen ApS er Danmarks første og største virksomhed inden for regenerering af plast, etableret i 1972 og er  - med sine 55 medarbejdere og beliggende på et 100.000 m2 stort areal - i dag markedsledende i Norden. Franz Cuculiza ser som sin hovedopgave at videreføre virksomhedens pionérånd og udbygge kendskabet til genanvendelse af produktionsspild i plast.

- Det er i alles interesse, at vi fortsat bliver bedre til at genanvende de store mængder plast, som bliver til overs i vort samfund. Virksomheden Aage Vestergaard Larsen har en bred og dybtgående viden inden for området, og vi håndterer på årsbasis titusinder at tons produktionsspild fra danske plastforarbejdende virksomheder, som har en høj grad af affaldssortering. Vi er desuden klar til også at regenerere plast fra industrien i det hele taget og vil fremover i både teori og praksis bidrage til ethvert initiativ, som arbejder i den retning, siger Franz Cuculiza.

Grundlægger af virksomheden i Mariager, Aage Vestergaard Larsen er ligesom sin hustru Karen samt en datter og en søn fortsat aktiv i firmaet, som i øvrigt markerer sit 40 års jubilæum med en reception torsdag den 4.oktober.

Har du fået nyt job? Send en mail til redaktion@klimamagasinet.dk

CSR

Søg